Dorothea Norlings anor

(Anor betyder här inte "fina anor" utan sammanfattar i ett kort ord förmödrar och förfäder.)

Dorothea Leissner, född Norling, var gift med den från Tyskland inflyttade apotekarutbildade fabrikören Ludwig Leissner. De är alltså stammoder och stamfader för Leissner-släkten i Sverige. Dorothea Norling härstammade från svenska släkter med präster och lärare, domare och fogdar, borgare och köpmän, varav några var inflyttade från Tyskland. Här nedan följer en innehålls-förteckning (länklista) över de sidor som presenterar hennes förfäder och förmödrar och även en del av dessas syskon, syskonbarn, kusiner och ingifta. Utskriftsvänliga versioner av sidorna finns här.

Läs här om Dorothea själv

Om hennes far, kyrkoherden

Hennes mor, kyrkoherdedottern

(mf) Prosten Olof Eneroth

(mm) Böttiger-släkten

(ff) LandtRäntmästaren Norling

(fm) Montelius i Edebo

(fff) Johan Larsson Norling

(ffm) Visingsborgarna

(mmm) Gotländska anor

Uppsala och Stockholm

Om porträtten


       Dorotheas anor i en enda fil

Ekeberg i Blekinge av Axel L.

Tillbaka     Startsidan (Dorothea och Ludwig)     Utskriftsversion     Antavlan


Direktlänkar till nästan alla sidorna om Dorothea Norlings släktingar;
förfäder, förmödrar, syskon, syskonbarn, kusiner och ingifta svågrar:

Konstnären bakom porträtten
Externa länkar och källor
Dorothea Norlings antavla
Om Dorothea själv
Dorotheas brev till Ludwig
Kyrkhrd Erik Samuel Norling
Eva Magdalena Eneroth
Kontraktsprosten Olof Eneroth
Böttiger-släkten
Carl Wilhelm Böttiger
Pomologen Olof Eneroth
Två professorer Nordling
LandtRäntmästaren Norling
Johan Larsson Norling i Vartofta
Montelius i Edebo i Roslagen
Vågmästaren Peder Hörn
Konstnären Johan Hörner
Tibelius och andra prästsläkter

Släkterna Hadelin och Edman
Häradshövding Gustaf Edman
Nedre Starbäck Nolgården
Hemmanet Dykärr i Habo
Överste Erik Edenhjelm
Generalmajor Gillis Edenhjelm
Anor och släkt på Gotland
Anor och släkt i Norrköping
Köpmannen Hans Burmeister
Dennes svåger Holger Jensson Lund
Anor i Stockholm och Uppsala
Lille Jöns Andersson och Berend Hafwerstad
Johan Esberg och hans anor (präster)
Josef Fogdonius domprost i Strängnäs
Naturforskaren Daniel Solander
Professor Carl Lundius i Uppsala
Släkten Lohrman i Sthlm och Uppsala
Magister Lars Laelius i Sthlm
(Till sidorna om Ludwig Leissner)

Sök på denna sajt med

 

Yvs ej av fädrens ära
envar har dock blott sin

Betänk, kära läsare av dessa dokument, att det bara är en liten del av alla förfäder och förmödrar som är kända när man kommer några generationer tillbaka. Det är präster, fogdar, köpmän, borgmästare o. dyl. som har varit lättast att hitta i släktkalendrar och biografiska lexikon. Vilka de övriga är vet man inte mycket om. En del är bönder; prästsläkterna börjar t.ex. oftast med en bonde. För att hitta fler anor krävs många långa timmars studier av kyrkböcker, om de överhuvudtaget går att finna. Kyrkböckerna började föras på 1600-talet. Betänk också rubrikens budskap. Det är ett citat från Fritiofs saga av Esaias Tegnér (vars dotter var gift med en kusin till Dorotheas mor vilket här något motsägelsefullt påpekas).