Ludwig Leissner

Stamfader för Leissnersläkten i Sverige, inflyttad 1815.

Carl Ludwig Gottlob Leissner, född 1782-02-03 i Leipzig och död 1860-12-15 i Karlshamn. Han inflyttade farmaceututbildad till Sverige 1815 och bosatte sig i Blekinge.

Först i nuvarande Olofström som fabrikör av sirap, sprit, likör och punsch på Holje bruk (bilden ovan), som ägdes av en överste von Dannfelt. Där blev han kvar i tio år.
    Därefter, från 1825 till 1859, bedrev han tillverkningen på sin egen ägandes gård Ekeberg "Leisagården" i Mörrums socken. 1859 flyttade han enligt husförhörslängden till Karlshamn där han sedan länge ägde ett hus. Gravstenen över Ludwig och hans hustru står fortfarande kvar vid kyrkan i Karlshamn.     Bilder     Kyrkoarkiv     Hovrättsdom

Länklista med fler sidor som handlar om Ludwig:

Harry Leissners anteckningar    Ekeberg av Axel Leissner   Tidningsnotiser   PDF

Leisagården   Dokument   Släktträffen 1982   Porträtten   Lilla Holje   Startsidan

 

Den numera flyttade mangårdsbyggnaden på Ekeberg

Gift 1824-01-06 i Jämshög, Blekinge med Dorothea Susanna Norling, född 1791-10-04 i Sånga i Uppland, död 1863-02-13 i Karlshamn. Hon kom till Holje 1823, något år efter sina föräldrars död, för att bli hushållerska hos ägaren Dannfelt. Träffade Ludwig Leissner där och gifte sig med honom. Hon var då 32 år och han var 41 år. De fick fem söner:

Ludvig Magnus Leissner, född 1824-11-07, död 1870 i Karlskrona. Magister 1850, jur.examen 1851, vice häradshövding i Skånska hovrätten 1856, länsnotarie i Blekinge län 1858, vice auditör i flottan 1858, död ogift i Karlskrona 1870.     Notis 1, Notis 2.

Carl Henrik Theodor Leissner, född 1826-06-14, död 1919. Arbetade tidvis på brodern Ferdinands gårdar. Gift med Johanna Nilsdotter, född 1836, död 1912 i Svalöv, dotter till handlanden Nils Olsson på nr 9 Broby och hans hustru Anna Persdotter.     Fotografier
    Barn: Anna, Dorothea (d.1865) och Edla.
    Barnbarn: (Nilsson-Leissner: Elisabet, Torsten, Gunnar.)

Carl Wilhelm Ferdinand Leissner, född 1828-01-04, död 1914. Lantbrukare. Examen från Ultuna lantbruksinstitut. Lärare på Ultuna. Direktör för Stockholms läns landstings lantbruksskola. RVO. Arrenderade Djursholm, senare Hässelby, därefter Öråker, sist även Lilla Väsby. Ferdinand gjorde en studieresa som stipendiat 1864 till England, Skottland, Frankrike och Tyskland och skrev en "Beskrifning öfver jordbruket i East-Lothian" samt invaldes som arbetande styrelseledamot av Lantbruksakademin 1887. Foto och minnesord
    Gift med Agnes Grabow, dotter till fagottisten i hovkapellet Ludvig Grabow .
    Barn: Harald, Siri, Elsa, Lizzie, Harry.
    Barnbarn: (Charlier: Essie, Sonja, Lalla, Hella, Lillan.) (Thorén: Ingrid, Ella-Greta.)
    (Leissner: Carl, Kerstin, Åke, Axel, Elsa.)

Carl Gustaf Emanuel Leissner, född 1830-09-14, död 1905. Bosatt i Kalmar. Jur. examen, vice häradshövding, tullkontrollör, ledamot av stadsfullmäktige, RVO. Gift med Emilia Mathilda! Christina Coleur, f.1841, d.1922. (dtr t vice kommisionslantmätaren Johan August Couleur.) De hade ett stort hus på Malmen vid nuvarande Postgatan.     Bilder
    Barn (båda dog unga): Fredrika och Kerstin.       Foto    Minnesord

Carl Herman Nicolaus Leissner, född 1834-02-23, död 1903. Bosatt i Karlshamn. Jur.examen, vice häradshövding, rådman, RVO. Gift med Hilda Josefina! Espersson, född 1845, död 1918. Herman blev alltså, liksom äldste brodern Ludvig, kvar i Blekinge. Han blev så småningom 1:e rådman i Karlshamn och var tidvis t.f. borgmästare. Han var också magistratssekreterare, sekr. i landstinget, ordf. i byggnadsnämnden och styrelseledamot i Karlshamn-Vislanda Järnväg.                                                 Tidningsnotiser och foto
    Barn: Engelbrekt, Sven Gustaf, Thure, Maria.
    Barnbarn: (Leissner: Carl, Herman samt Brita, Gösta, Sigurd.) (Thulin: Lisa, Paula.)


Ludwigs föräldrar

Carl Heinrich Leissner, född 1735, bördig från Plauen i Vogtland, död 1789-10-09, gift med Catharina Sophia Wilhelmina Beyerin. Enligt familjetraditionen var Carl Heinrich Leissner innehavare av apoteket "Zum weissen Adler" i Leipzig. I en 2009 utkommen historik över apoteket är han inte omnämnd men i staden Leipzigs arkiv, som inte är fullständiga för dessa år, går i varje fall att finna att han var apotekare, att han blev borgare i staden 1777 och att han bodde i samma hus som Adlerapoteket från 1781 till sin död 1789 där sedan hans änka bodde kvar ytterligare två år. Apoteket finns fortfarande kvar på samma plats som då, på Hainstrasse 9 i Leipzig, men sedan 1909 i en ny byggnad.
Mer här om Adler-Apotheke.
    Kända syskon till Ludwig: En syster i Leipzig, gift Duminil, med åtminstone en dotter, vilka besökte Ekeberg sommaren 1835. (Källa: Dannfelt.)

(Se Ludwigs dopbevis och andra handlingar från Leipzig)

 

Tillbaka       Till Startsidan