Dorothea Norlings mormors mor var född på Gotland. Detta är hennes

Gotländska anor och släktingar

Magdalena Catharina Lothigia (gift med apotekaren i Uppsala Daniel Wilhelm Böttiger) var dotter till borgmästaren i Visby Hans Lothigius. Dennes far Henric Lothigius var också borgmästare där. Han var född i Norrköping 1660 men flyttade till Gotland och gifte sig där med Anna Burmeister som var dotter till den från Lübeck på 1640-talet inflyttade tyske köpmannen Hans Burmeister. Denne lät bygga det i Visby ännu kvarstående Burmeisterska huset (bild).                   Se deras antavla här.

Hans Burmeister var gift med Karin Jensdotter Lund och var på så vis befryndad med den kanske mest betydande släkten i Visby vid denna tid. Svärfadern Jens Olufsen Lund hade utnämnts till rådman 1641, samtidigt som hans broder blev borgmästare. Jens hade två söner, Oluf och Holger, samt döttrarna Karin, Anna och Barbro. Anna blev gift med rådmannen Quist Nilsson, som var borgmästare under den danska ockupationen 1676-79, och Barbro med kyrkoherden i Källunge, sedermera superintendenten Johan Endislöf, och Karin som sagt med köpmannen Hans Burmeister. Den äldre av bröderna, Oluf, ägde genom sin hustru kalkbrottet vid Ar, var rådman i Visby och en tid t.o.m. riksdagsman. Holger, den namnkunnigaste medlemmen av släkten, började sin bana helt blygsamt som köpsven i boden hos svågern Hans Burmeister, men skaffade sig snart en egen affär. År 1681 arrenderade han av drottning Kristina kronans inkomster från Gotland, men då han tidigt hade svårigheter att inom fastställd tid erlägga arrendesummen, blev arrendet redan år 1684 uppsagt. (Drottning Kristina hade ju vid den här tiden sedan länge lämnat tronen, men innehade bl.a. Gotland för sin försörjning.) (Läs ett längre utdrag om Hans Burmeister från boken Burmeisterska huset av Gunnar Svahnström.) (Läs om hans svåger Holger Jensson Lund.)

Henric Lothigius var son till licentkontrollören Nils Persson Lothigius i Norrköping. Denne var född i Löt 1628, där hans far var kyrkoherde. Nils gifte sig 1655 med Margareta von Brobergen som var dotter till den från Bremen inflyttade handelsmannen i Nylöse, senare Nyköping och Norrköping, Henric von Brobergen som var född 1582. Henric Lothigius och sonen Hans Lothigius blev båda borgmästare i Visby. Hans Lothigius var även landssekreterare på Gotland. Båda ägde eller var delägare i Ahrs kalkbruk i Ljugarn. Läs om det här: Ljugarns historia (ext).

Magdalena Catharina Lothigius mor, Clara Aurora, var dotter till den från Uppsala inflyttade teologen och professorn Johan Esberg, som 1711 blev superintendent i Visby stift. Superintendent var dåförtiden titeln på kyrkans överhuvud i de nyinrättade stiften, alltså likställd med biskop. Johan Esberg var gift med professorsdottern Magdalena Lundia.

På Gotland finns också en annan avlägsen släktgren, nämligen Johan Montelius brors ättlingar.
Eric Montelius, född 1668, död 1733, komminister i Värmdö 1698, hade i sitt första gifte med Christina Danielsdotter (d.1713) en dotter Beata (f. 1799 d.1753) som gifte sig med bonden Erik Jansson (f. 169(2) d.1735). Dessa makars sonsons son Erik Ersson (f. 1792) upptog namnet Montelius och blev smed i Slite på Gotland där han dog 1859. Från dennes två giften härstammar den gotländska smeds- och sjömanssläkten Montelius, redovisad i C J Hallgrens Gotländska släkter 1. (Källa: Svenska släktkalendern.)

Läs mer alla om dessa personer i anlistan.

 

Meny   Antavla   Tillbaka   Till start