Tillbaka

Dorothea Leissner (född Norling)

Personer med ett nummer framför namnet är förfäder eller förmödrar Övriga personer är dessas syskon och ibland nämns syskonens makar Vill man söka upp en anas far så har denne dubbelt så högt nummer (Det finns också en förenklad lista som bara visar anorna) 1 Dorothea! Susanna Norling, född 1791-10-04 i Sånga i Uppland, död 1863-02-13. Hon kom till Holje 1823, något år efter sina föräldrars död, för att bli hushållerska åt ägaren Dannfeldt. Träffade Ludwig Leissner där och gifte sig med honom varefter de flyttade till Ekeberg i Mörrum. Hon var då 32 år och han 40. De hade jordbruk och bränneri där i 35 år och fick fem söner. *** Generation I - Dorotheas far och mor *** 2 Erik Samuel Norling, född 1760-12-02 i Edebo (Roslagen), död 1821-05-22 i Färentuna. Präst. Pastorsadjunkt i Sånga. Kyrkoherde i Färentuna och Hilleshög i Uppland, Uppsala stift. (Ligger på Mälaröarna och hör sedan 1942 till Sthlms stift.) Gift 1791-05-24 i Sånga med nästa ana: 3 Eva Magdalena Eneroth Barn: Samuel Leopold Norling, född 1788-10-24 i Sånga, död 1809-01-04 i Stockholm. Styckjunkare vid arméns flotta. Dorothea! Susanna Norling, född 1791-10-04, se ana 1. Karl Teodor Norling, född 1793-02-22 i Sånga, död 1857-04-06 i Svartsjö. Magnus Maurits Norling, född 1796-09-15 i Sånga, död 1823 i Stockholm, Maria. Präst. Eva Charlotta Norling, född 1798-08-24 i Sånga. Bosatt i Stockholm. G.1833 m. (sin kusin). Räntmäst. Nils Emanuel Müller. Sofia! Vilhemina Norling, född 1799-11-24 i Sånga, död 1876-04-01 i Hesselby, Spånga. Hushållerska. "Moster Sofie Norling som var född den 25 nov 1800 kom (enligt husförhörslängden) till Holje redan 1824 för att hjälpa sin sex år äldre syster när första sonen Ludvig föddes. Hon flyttade med till Ekeberg och fullgjorde säkerligen en stor uppgift som extra mamma på den stora gården." Källa: Acke Leissner. (Ekeberg s. 37.) "Sofia Norling var ogift och skötte hushållet för pappa (=systersonen Ferdinand) den tid han ännu var ungkarl" Källa: Harry Leissners anteckningar. (Står i U.st.herdaminne som Sofia Vilhelmina, f.1799.) Clara Olivia Norling, född 1802-07 i Sånga, död 1806-04-15 i Sånga. Olof Norling, född 1804, död 1812 i Färentuna. Gustav Kristian Norling, född 1807-02-26 i Sånga, död 1870 i Södertälje. Kammarskrivare 1829. Kamrerare 1848. Riksgäldskontoret. 3 Eva Magdalena Eneroth, född 1773-02-12, död 1821-04-05 i Färentuna. Träffade sin blivande man i 15-årsåldern när han kom som ung pastorsadjunkt till den församling där hennes far var kyrkoherde. *** Generation II - Dorotheas farföräldrar och morföräldrar *** 4 Johan Norling, född 1708-02-19 i Vartofta hd (Västergötland), Velinga?, död 1765-06-02 i Stockholm. Cronobefallningsman 1742 i Edebo. LantRäntmästare 1761. Stockholms län. Fogdetjänare i olika fögderier i Skaraborgs län. Bokhållare hos landshövding Gustaf Palmfeldt i Skaraborgs län 1733, tillika byggningsskrivare vid uppförandet av landhövdingeresidenset Marieholm i Mariestad. Medföljde Palmfeldt vid dennes förflyttning till Stockholms län s.å. Häradsskrivare 1735 vid Frösåkers m.fl. härader, boställe Wattensta i Hökhuvud. Gifte sig med företrädarens änka. Befordrades 1742 till häradsfogde (kronobefallningsman) med bostället Eke i Edebo. Blev änkling och gifte om sig med kyrkoherdedottern Juliana Montelia. Slutligen lanträntmästare i Stockholms län 1761 varvid han flyttade till Stockholm med familjen. Död 1765. (Mer om Johan Norling i Olle Sahlins anteckningar.) Gift 1737 med Catharina Leufstadia, född 1701, död 1756-06-02. Sannolikt dotter till kyrkoherden i Hållnäs Magnus Leufstadius. Änka efter företrädaren som häradsskrivare Carl Meyholm. Gift 1757-06-28 med nästa ana: 5 Juliana Magdalena Montelia. Barn i första giftet: Carl Gustaf Norling, född 1741-12-31 i Hökhuvud, död 1747-11-13 i Edebo. Barn i andra giftet: Johan Theodorus Norling, född 1758-10-14 i Edebo, död 1831-01-31. Präst. Kyrkoherde i Funbo (Upl). En av dennes söner Johan Nordling blev kyrkoherde i Edebo och far till professorn i semitiska språk Theodor Nordling (1826-1890) och professorn i civilrätt Victor Nordling (1832-1898). (Se Sv män o kvinnor och Nord.fam.bok). Gift med Anna Sophia Zenius, född 1765-06-18 i Färila. Dtr t bergsdir Johan Zenius o. kyhd dtr Brita Justina Baelter. Margareta Juliana Norling, född 1759-10-12 i Edebo, död 1788. Erik Samuel Norling, född 1760-12-02, se ana 2. Christina Charlotta, född 1762-12-02 i Edebo, död 1764. Carl Petter Norling, född 1764 i Stockholm, Hedvig Eleonora. 5 Juliana Magdalena Montelia, född 1732-02-20 i Edebo, död 1810. Flyttade efter mannens död 1765 till föräldrarna i Roslagen. Bodde på 1770-talet med några av barnen i Uppsala. --------------------------------------------------------------------------------- 6 Olof Olofsson Eneroth, född 1744-03-08 i Uppsala, död 1808-02-11 i Gävle. Präst. Kungl. hovpredikant. Kontraktsprost i Gävle. Olof (Olofsson, d.ä.), f.1744,+1808; fil.m:r, kongl. hofpred., krkhrd. i Hedv. Eleon.(Sthm), i Sånga & Skå (Upl.) & i Gefle, kontr.-prost. "En mycket bildad man, som stod högt i gunst hos konung Gustaf III och under riksdagen i Gefle (1792), hvarvid han fick vidkännas stora kostnader, lyckades göra konungen flera tjenster, för hvilka konungen ville adla honom, hvilket genom konungens död ej medhanns." Källa: Sv ättartal 1893. Citat från Uppsala stifts herdaminne: "Gefle 19. Mag. OLOF ENEROTH OLOFSSON. Fjerdh. Född 24 April 1744. Fadr. Olof Eneroth, StadsByggmästare i Upsala. Stud. 1759. Magister 1767. Pvgd till E.O. Bat.-Pred. vid Uplands Regemente i Dec. 1768. E.O. Kongl. Hof-predikant Mars 1777. Kyrkoh. i Hedvig Eleonorae församl. i Stockholm 10 Febr. 1779. Ordin. Kongl. Hofpredikant 1780. Tillika Kyrkoh. Sånga 31 Oct. 1782. BancoFullmäktig 17 Oct. 1784. BancoRevisor 1788. Kyrkoh här 1790. Contr.-Prost 22 Oct. 1791. Död Febr.1808. Gift med Magdalena Catharina Böttiger, Apothekaredotter från Upsala, +1793, 47 år gammal, (2. 1797 med Beata Hellberg, dotter af Lectorn och Prosten Mag. Ax. Hellberg i Westerås, enka efter Hofmålaren Bolander, +1803, 3. med Hedvig Justina af Uhr.) Barn (alla med första giftet): Carl Fredrik, Lieutenant; Margaretha Catharina, g.m. Kongl. Räntmästaren och Ridd. Ad. Em. Müller; Eva Eleonora, g.m. Kyrkoh. i Ekerö Eric Sam. Norling; Johan Christian, Arrendator; Clara Sophia, g.m. CoopvCapit. P. Hollander; Olof, Handlande; Fredrica Charlotta, g.m. Grosshandl. I.W. af Uhr. (Se även Stockholms stads herdaminne) Gift 1768 med nästa ana: 7 Magdalena Catharina Böttiger. Gift 1797 med Beata Hellberg, född 1747, död 1803. Tidigare gift Bolander. "Dtr af Axel Hellberg, lektor i Westerås (som var son af Olof Hellberg, major, hvkn deltog i konung Carl XII:s krig & var fången i Ryssl., & Cath. Dillman), & Beata Christiernin (som var dtr af Christiern Christiernin, prost i Fellingsbro (hvars fasters dtrdtr var mormor till skalden Bellman), & Beata Gyllenhök)." Källa: Sv.ätt.1893. Gift 1803 med Hedvig Justinia af Uhr, född 1767, död 1855. Dtr af David af Uhr, br.patr. samt syster till I.W. af Uhr (som gifte sig med sin svågers dotter från tidigare äktenskap). Barn till Olof Eneroth och Magdalena Eneroth (f.Böttiger):

Tillbaka

Carl Fredrik Eneroth, född 1769-11-12, död 1831-05-25 i Gävle. Lantbrukare och löjtnant. "Fick af konung Gustaf III sin löjtn.fullmagt redan som barn" Denne morbror till Dorothea Norling gifte sig (liksom även brodern Johan Christian) med en sin styvmors dotter. Denna var avlägset släkt med Carl Michael Bellman. Dorothea Norling fick på det viset kusiner som var släkt med Bellman. Källa: Sv ätt 1893. Gift 1799-12-29 med Sophia Charlotta Bolander, född 1779. "G m sin stjufbror." 4 barn. Margareta Catharina Eneroth, född 1771, död 1806. Gift med Adolph Emanuel Müller. Kamrer. Kongl. räntmäst. Kamrer i statskont., R.W.O. Eva Magdalena Eneroth, född 1773-02-12, G m Erik Samuel Norling, se ana 3. Johan Christian Eneroth, född 1775-05-12 i Sthlm, Adolf Fredrik, död 1848-05-12 i Uppsala. lantbrukare, kamrer i Uppsala. "arrend. af Hesselby i Börje sn. G m sin stjufmors dotter." (10 barn varav en var sjökapten, flyttade till Göteborg och fick en son som var gr.handl. och fabr.idk. där. Sv.ätt.1893) Gift 1799-12-29 med Lovisa Ulrika Bolander, född 1782, död 1850. "G m sin stjufbror".10 barn. Clara Sophia Eneroth, född 1778-09-21 i Sthlm, Hovfsg, död 1859-04-18 i Torsåker. Gift 1806-12-30 i Gävle med Per Hollander, född 1782-02-21 i Gävle, död 1814-12-14 i Örebro. Coopv.Capit. (sjökapten). Olof Eneroth, född 1781-08-07 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1829 i Brännkyrka. Bokh. på Hägerstens gård. Pehr Wilhelm Eneroth, född 1781-08-07 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1781-08-07. Fredrica Charlotta Eneroth, född 1782-11-12 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1846-05-15 i Uppsala. Gift 1801-12-29 i Gävle med Isac Wilhelm af Uhr, född 1773-01-06 i Ovansjö, död 1843-07-18 i Maria Magdalena. Grosshandl. Bror till sin svärfars tredje hustru. Lovisa Eneroth, född 1785-01-29 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1785-09-27. Gustafva Sofia Eneroth, född 1787-07-28 i Sånga, död 1787-08-30. 7 Magdalena Catharina Böttiger, född 1746-10-23 i Uppsala, död 1793-02-04 i Gävle. "Dtr af Daniel Wilhelm Böttiger, akad.apotek. i Upsala (farfar till skalden) & Magd. Cath. Lothigius, som var dtr af Hans Lothigius, ldsekr. på Gotl. & borgmäst. i Wisby, & Clara Aurora Esberg, dtr af Johan Esberg, professor i Upsala & superintendent på Gotl. (hvars bror Zacharias, g.m. Christina Benzelia, blef far till Eric & Carl Henric Bergensköld) & Gertrud Lohrman, hvars syster Wendela var g.m. Olof Rudbeck d.ä., hvars farmors systerson* Daniel Fogdonius var morfar till Johan & Zacharias Esberg." Sv. ättartal 1893. (*skall isåfall vara farmors brors dotterson, men detta släktskap är osäkert.) "Eneroth lär ha enleverat sin första hustru. Var de vigdes har ej kunnat utrönas, ej heller var de voro bosatta åren 1768-1773." (Stockholms stads herdaminne) *** Generation III *** 8 Johan Larsson Norling, född 1660-talet, död 1720-10-20. Häradsskrivare 1692. Vartofta fögderi. Skaraborgs län. Fogdetjänare i Västergötland under 1680-talet, en tid även vice mönsterskrivare vid generalguvernören Rutger von Aschebergs kavalleriregemente. År 1690 bokhållare hos landshövdingen i Skaraborgs län Polycarpus Cronhielm och erhöll 12/5 1692 av denne fullmakt å häradsskrivaresysslan i Vartofta och Frökinds härader i Skaraborgs län. Som häradsskrivare erhöll han bostället Torp utanför Tidaholm och tjänade där till sin död år 1720. (Källa: Olle Sahlins anteckningar.) (Torp ägdes av Hadelinarna, Christina Edmans mammas släkt, och övertogs av moderns bror Gabriel Tyresson Hadelin adlad Leijonstolpe. Om Johan Norling med familj bodde där så ägde han dock förmodligen inte gården.) Gift 1697-10-22 med nästa ana: 9 Christina Edman Barn: Annika Norling, född 1700 c:a. G. 1731 m. Carl Barckman. Åtminstone 4 barn. Martha Norling, född 1705 c:a. Ogift 1741. Johan Norling, född 1708-02-19, se ana 4. Helena Elisabeth Norling, född 1711-01-19 i Vartofta, död 1784-02-03. Ogift. Bebodde efter 1755 hemmansdel i Starrbeck. Finns med som fadder vid brorsbarnens dop i Edebo. Maria Regina Norling, född 1713-06-24 i Vartofta. G. 1755 m. Erik Renström. Levde ännu 1764. Erik Rehnström var född 1710 i Lekaryd, student i Upsala 1731, docent i historia i Åbo 1740, collega vid Jönköpings schola och från 1757 conrector, död 1759. Christina Charlotta Norling, född 1714 trol.. G. 1748 m. Peter Frenberg. Schatullmakare i Jönköping. Gustaf Theodor Norling, född 1715-05-12 i Vartofta. Kammarskrivare 1749. Suspenderad 1760. Avsatt 1766. 9 Christina(Kerstin) Edman, född 1679-04-14 i Starbäck, Gustaf Adolf (Habo), död 1755. Hon bodde som änka på Starrbeck i Habo socken, ett kronodonations- hemman, som hon ärvt efter sin moster, ryttmästaren Pehr Gyllensvärds änka Chistina född Hadelin. Hon dog 1755, varvid hemmanet tillföll ogifta dottern Helena Elisabeth Norling. (Olle Sahlins anteckn.) ----------------------------------------------------------------------------------- 10 Johan Montelius, född 1683-01-13, död 1768-08-12. Präst i Edebo. Kyrkoherde. Student i Uppsala 1704, disputerade 1715 för magistergraden och reste följande år utomlands på stipendium. Under denna resa vinnlade han sig särskilt om matematiska studier. Promoverades till magister vid UU och förordnades till docent i vältalighet. Efter sin hemkomst 1719 utnämndes han till kyrkoherde i Edebo 1722. Oljemålningar av Johan och Augustin Montelius hänger i Edebo kyrkas sakristia. Källa: SSK -92. Gift 1723 c:a med nästa ana: 11 Margareta Beata Hörner Barn: Johannes Montelius, född 1723-11-20 i Edebo, död 1796. Kammarskrifvare. KommersCollegium. Sophia Elisabeth Montelia, född 1724-12-11 i Edebo. Ogift. Erik Montelius, född 1725-12-24 i Edebo. Präst i Wendel. Kyrkoherde. Pehr Montelius (Montell), född 1727 i Edebo, död 1797. Major vid Fortification. Commendant i Malmö. Beata Catharina Montelia, född 1728-11-12 i Edebo, död 1751. G.m. Prosten i Wermdö. J.E. Hilleström. Vigseldatum: 1750-06-28 (Edebo). Christina Maria Montelia, född 172A i Edebo, död 1765-01-02 i Edebo. G.m. Fänriken vid Hels.Reg.. P. Hagtorn. Elisabeth Eleonora Montelia, född 172C i Edebo. I kyrkböckerna finns Elisabeth Aurora g.m. Capitainen Hagtorn. Carl Montelius, född 172E i Edebo. Stockholm. G.m. Christina Charl. Hamborg. Juliana Magdalena Montelia, född 1732-02-20, se ana 5. Augustin Montelius, född 1736 i Edebo, död 1816. Präst i Edebo. Kyrkoherde. Magister i Uppsala 1761 och prästvigd samma år. Som skeppspredikant hos Svenska Ostindiska kompaniet gjorde han två resor till Kanton i Kina, 1766-68 och 1769-71. Kyrkoherde i Edebo 1773, kontraktsprost 1789 och jubelmagister i Uppsala 1812. Han gifte sig första gången 1774 med Anna Catharina Christiernin (f.1747 d.1775). Andra giftet ingick han 1775 med Charlotta Seuderman (f.1755 d.1840). Från Augustin Montelius söner Harald (i 1:a g.) och Augustin (i 2:a g.) härstammar alla nu levande släktmedlemmar. Den senares äldste sonson var fornforskaren och kulturhistorikern, en av de arton i Svenska akademin, riksantikvarien professor Oscar Montelius (f.1843 d.1921). Källa: Sv.Släktkal.1992. Gift 1774 med Anna Catharina Christiernin, född 1747, död 1775-04-03 i Edebo. Gift 1775 med Charlotta Seuderman, född 1755, död 1840. 11 Margareta Beata Hörner, född 1704, död 1765-04-18. Gifte sig tjugoårig med faderns efterträdare som kyrkoherde, den tjugo år äldre Johan Montelius och fick 10 barn. ----------------------------------------------------------------------------------- 12 Olof Eneroth, född 1714 i Vendels sn i Uppland. Byggmästare i Uppsala. Stads- o. akademibyggmästare. "Gevaldigerdrängen, sedermera slottstimmerkarlen, sist akademibyggmästaren Olof Eneroth." (Sthlms stads herdaminne) Gift med nästa ana: 13 Greta Persdotter Barn: Petter Eneroth, f.1741. d.1808. Känd guldsmed i Stockholm. (G2 m Hedvig Neijbert som var kusin med Strindbergs farmor) Olof Olofsson Eneroth, född 1744-03-08, se ana 6. 13 Greta Persdotter, född 17XX. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 Daniel Wilhelm Böttiger, född 1700 i Preussen, död 1777. Apotekare i Uppsala. Sv slägt-kalendern 2:113: "Slägten härstammar från Sachsen. En dess medlem var den inom keramikens historia ryktbare Johan Friedrich Böttiger, uppfinnaren af Sachsiska porlinet. Dennes brorson Daniel Wilhelm, f.1700 i Preussen, inflyttade till Sverige och blef 1739 akadamieapotekare i Upsala, +1786; g. 1743 m. Magdalena Catharina Lothigius, f.1720, +1786. Slägten fortlefver genom deras son Carl Fredric, f.1752, +1819, bland hvars barn märkes skalden Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, f.1807, +1878, professor i Upsala och En af de Aderton i Svenska akademien." (Källa: Sv.släkt.kal.) (Se även Nordisk familjebok och Nationalencyklopedien, där det nämns att Carl Wilhelm Böttiger efterträdde sin svärfar Tegnér i Sv.akad. Farbrodern Johann Friedrich Böttger nämns i många både svenska och tyska uppslagsverk. Han var först alkemist (guldmakare), flydde sedan från Preussen till Sachsen och sattes av August den starke att i Dresden lösa gåtan med hur man gör porslin. Han lyckades göra rött porslin 1708 och slutligen vitt porslin 1713. Detta blev grunden till den tyska porslinsindustrin. (Levde 1685-1719, blev tidigt faderlös, understöddes i sina studier av moderns nye man.) Gift 1743 med nästa ana: 15 Magdalena Catharina Lothigius. Barn: Magdalena Catharina Böttiger, född 1746-10-23, se ana 7. Carl Fredric Böttiger, född 1752, död 1819. Apotekare i Westerås. 15 Magdalena Catharina Lothigius, född 1722-07-29 i Gotland, död 1786. Bosatt i Uppsala. *** IV *** 16 Lars (Norling?), född 16XX 17 - 18 Gustaf Edman, född 1647-09-17 i Visingsö, död 1714-03-21 i Dykärr, Habo. Häradshövding. Wista, Tveta och Mo härader. Bott på Starbäck, sedan Dykärr. Studier vid Visingsö skola 1654, student vid Åbo akademi 1663. Sekreterare och bibliotikarie hos greve Per Brahe d.y. i tjugo år, därefter landssekreterare i Jönköpings län 1687, slutligen häradshövding 1698. Vista härad ligger runt Gränna, Tveta härad runt Jönköping (ej själva staden), Mo härad söder om Jönköping längs Nissan ner till Hestra. Även adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1708. Begraven i Visingsö kyrka. (Leijonhufvud-Ny svensk släktbok) "Starbäck var Ribbingarnas arv och eget. Det såldes till Per Brahe. Starbäck beboddes 1686 av Gustaf Edman...Han donerade gården till ogifta och fattiga qvinnor ibland sina efterkommande och slägtingar." (Ljungström - Wartofta härad. 1877.) Gift 1677-01-19 i Velinge, Vartofta hd, Ska. län med nästa ana Barn: Anna Edman, född 1678-03-02 i Starbäck, Gustaf Adolf (Habo). G.m. kyrkoherden i Amnehärad. Jakob Wennergren (1665-1727). Christina! (Kerstin) Edman, född 1679-04-14, se ana 9. Elisabeth Edman, född 1680-11-23 i Starbäck, död 1747-10-06. Maria Edman, född 1682-05-31 i Starbäck, död 1739-11-05. G.m. häradshövd. i Vadsbro. Anders Wennberg (1671-1737). Tyris Edman, född 1683-10-19 i Starbäck, död 1709-06-11 i Stockholm. Kanslist i Svea hovrätt 1707. G.m. Christina Holm. dtr till reg.fältsk. Holm. Skrivs även Theodor och Tord. Marta Edman, född 1685-11-02 i Starbäck, död 1766-05-18. G.1 m. prosten Anders Boman, g.2 m. prosten And. Unaeus, Grenna,g.3 m. prosten Esaias Trellman, Algutsboda. Erik Edman, född 1688-02-18, död 1733-06-17 i Rockhammars bruk, Gunnilbo sn i Västm.län. Landssekr. i Västm. län. G.1715 m Eli.Eleo.Christiernin. Dtr t bruksäg. Adolf M-son C. Catarina Edman, född 1690-06-12, död 1758-11-22 i Dykärr, Habo. G.m. kapten Nils Wetterstjerna. Ägde Dykärr, barnlösa. Nils blev fången i Ryssland år 1709 och förd till Smolensk, varifrån han med mycken möda lyckades rymma men blev åter gripen vid Osiakov i Ukraina. Lyckades efter några månader åter befria sig och kom till konung Karl XII i Bender och deltog i kalabaliken därstädes år 1713. Bevistade belägringen av Fredrikshall år 1718. Köpte Dykärr 1722. Dog barnlös. (Vid änkans död 1758 ärvdes gården av hennes bor Johan Edman.) Johan Edman, född 1692, död 1695. Samuel Edman, född 1694-01-12 i Starbäck, död i Berlin. Kvartermästare. Kvartermästare i Västgöta kavalleri, men ingick sedan i preussisk tjänst i Berlin. G.där m. Sopia Catharina Melcher. Helena Edman, född 1696-01-04, död 1775-11-26. G.m. sekr i Göta hovrätt. Haquinus Ståhle (f.1794). Regina Edman, född 1698-01-04, död 1725. G.m. prosten i Tolga (Växjö). Elias Ammerin. Johan G Edman, född 1699-04-10 i Dykärr, Habo, död 1770-10-16 i Dykärr, Habo. Kapten vid Älvsborgs reg. G.m. Maria El. Granathenhjelm. Dtr t major Anders G. Tillträdde Dykärr 1758 efter sin syster Catarinas död. Sonen Erik (f.1736, d.1808) adlad och adopterad Edenhjelm, överste vid Älvsborgs regemente. Med dennes son Gillis Edenhjelm (f.1778, d.1862), generalmajor och landshövding utgick den adliga delen av släkten (Sv.släkt.kal.1995 och SBL) 19 Anna Tyressdotter Hadelin, född 1656-01-12 i Hadänge, Daretorp (Skaraborgs län), död 1714-03-25 i Dykärr, Habo. Gift på Torp 1677-01-19 i Velinge, Vartofta hd med föregående ana 20 Hans Månson, född 16XX. Bonde i Holmbro by, Skogstibble sn. Uppland. Levde 1714. Gift med nästa ana Barn: Eric Montelius, född 1668, död 1733. Präst. Komminister i Värmdö 1698. I sitt första gifte med Christina Danielsdotter (d.1713) hade han en dotter Beata (f.1799 d.1753) som gifte sig med bonden Erik Jansson (f. 169(2) d.1735) Dessa makars sonsons son Erik Ersson (f.1792) upptog namnet Montelius och blev smed i Slite på Gotland där han dog 1859. Från dennes två giften härstammar den gotländska smeds- och sjömanssläketn Montelius, redovisad i C J Hallgrens Gotländska släkter 1. (Källa: Svenska släktkalendern) Johan Montelius, född 1683-01-13, se ana 10. 21 Kari Ersdotter, född 16XX. (Catharina Eriksdotter). Gift med föregående ana 22 Per Hörner, född 16XX, pvgd 1698, död 1722. Präst i Edebo. Kyrkoherde. Härstammar från en köpmansskläkt i Gävle (Olle Sahlins anteckn). "Kyrkoh. här 1704. Vid Ryska infallet här 1719 blef nästan hela socknen afbränd, hela hans egendom sköflad och han sjelf tillfångatagen. Död 1721." Källa: Upsala stifts herdaminne, Edebo sn. Gift med nästa ana Barn: Magdalena Christina Hörner, född 1701-a. G.m. Commin. A. Gåse. Hökhuvud. Pehr Hörner, född 1701-b. Fabrikör i Stockholm. Nils Hörner, född 1701-c. Christopher Hörner, född 1701-d. Anna Maria Hörner, född 1701-e. G.m. postm. Olof Forsvall. Carl Hörner, född 1701-f. Bruksinspektor vid Ortala bruk. Margareta Beata Hörner, född 1704, d.1765, se ana 11. Catharina Elisabeth Hörner, född 1706, d.1769. G.m. ryttmästaren Carl Magnus Forbes af Lund på Sunds säteri. Johan Hörner, född 1711-01-28 i Edebo, död 1763-03-04 i Köpenhamn. Contrefeijare. Målare. Se Sv. män o kv. Eric Hörner, född 1714, d.1786. Präst i Wahlö (Ups). Kyrkoherde. 23 Elisabeth Tibelia, född 1678, död 1766-01-30. Gift med föregående ana 24 Bengt Bengtsson Eneroth, född 16XX, död 1718. Soldat. Bengt Bengtson Eneroth utskrifven som sockensoldat, musketerare vid lifgardet, +1718 under norska fälttåget. Barn: Olof Eneroth, född 1714, se ana 12. 25 - 26 - 27 - 30 Hans Lothigius, född 1693-02-26, död 1741-03-05. Borgmästare i Visby. Ldskr. på Gotland. Riksdagsman 1723 o 1731. Källa: Om släkten Lothigius i Sv. ättartal (13) 1905. Gift 1721-09-17 med nästa ana Barn: Magdalena Catharina Lothigius, född 1722-07-29, se ana 15. Anna Charlotta Lothigius, född 1723. Johan Henric Lothigius, född 1724. Clara Aurora Lothigius, född 1725. Var amma 1746 åt Gustav III, sedan åldtfru på Sthms slott. Källa: Sv.ätt.13-1905. G.m. kapten Samuel Carl Lilliehorn. Carl Fredrik Lothigius, född 1726. 31 Clara Aurora Esberg, född 1700 c:a i Uppsala. Gift 1721-09-17 med föregående ana *** V *** 36 Erik Svensson Edman, född 16XX, död 1662-04-05. Slottsfogde, Visingsborg. Ägde hemmanet Ed. (Norra Visingsö) från 1646. Kallas i källorna bl.a. slottsloven, hoppman, hauptman, slottsbefallningsman öfver grevskapet Visingsborg, slottsfogde och sekreterare i det Braheska grevskapet Visingsborg. - Antog namnet Edman efter gården Ed. Slottsfogde och sekreterare i Braheska grevskapet Visingsborg under Per Brahe d.y. År 1646 köpte Erik Svensson den fasta skattejorden i halva storegården Edh på norra Visingsö. (Ännu 1997 heter en av gårdarna vid Ed Fogdegården. / A.L.) Begravd i Visingsö kyrka. I Vapenhuset förvaras gravstenar över bl.a. följande personer: - Slottsfogden Erik Svensson död 1662, hans hustru Kristina Johansdotter (med bilder) och deras dödfödda dotter Marina. - Slottsfogden Jöns Svensson Källebäck död 1693, hans hustru Kristina Edman död 1729 och hans broder Lars Svensson. - Slottsfogden Herman Mollerus död 1728 och hans hustru Gunnil Kjällebäck död 1741. - Källa: Svenska Fornminnesplatser, vägledningar utgivna genom Kungl. Vitt. Hist. och Antikvitets Akademien nr 17 "Visingsö" av Wilhelm Nisser, Stockholm 1932. Gift med nästa ana Barn: Gustaf Edman, född 1647-09-17, se ana 18. Johan Edman, född 1650 c:a, död 1698. Assessor i Göta hovrätt i Jönköping. Sonen Gillis (f.1694, d.1748), ryttmästare och livdrabant blev 1727 adlad med namnet Edenhielm men hade inga manliga efterkommande. Marina, död och begraven i Brahekyrkan Kristina, d.1729. Gift med slottsfogden på Visingsborg Jöns Svensson Källebäck. Elsa född omkr 1660, begr. 25 maj 1712 Gränna, gravsättning på Visingsö. Gift med major Göran Berchman f.1647, d.1717 i Kabbarp, Gränna. 37 Kjerstin! (Chr. Johansdtr) Holm, född 16XX, död 1687-01-24. Gift med föregående ana

Tillbaka

38 Tyres Gunnarsson Hadelin, född 1630, död 1687. Häradshövding. Tyres Gunnarsson i Hadänge, till Torp; f.1630 20/9; Befallningsman öfver Wisingsborgs grefskap 1653; Häradshöfding derst. 1661; +1687 20/9 och ligger, jemte sin hustru, begrafven i Welinge kyrka. Han sändes af Riks-Drottset 1676 till Konung Carl XI i Wennersborg med en gåfva af 6000 daler silfvermynt till understöd uti kriget emot Danmark; blef då af Konungen, genom Krigs-Rådet Gyldenhoff, erbjuden adelskap, men hvilket han, i anseende till sina små villkor och många barn, undanbad sig.- Gift 1653 20/11 på Torp med Anna Stille, f.1632, +1698 23/8; dotter af Befallningsmannen på Ericsstad Anders Andersson Stille i Torp och hans första hustru, Anna Nilsdotter Danckwardt. (Sv.ad.ätt.) (Epitafium och gravsten i Velinga kyrka. Se kyrkbeskrivningen.) Gift 1653-11-20 i Velinga med nästa ana Anna Andersdotter Stille. Barn: * Gunnar Tyresson Hadelin, född 1654-10-16 i Torp, Velinga (R), död 1654-11-30 i Torp, Velinga (R). * Anna Tyresdotter Hadelin, född 1656-01-12, se ana 19. * Christina Tyresdotter Hadelin, född 1658 i Torp, Velinga (R), död 1734-08-25 i Starbeck. Gift 1702 med Pehr Svenson Gyllenswärd, död 1721. Ryttmästare i Hössna (P). * Märta Tyresdotter Hadelin, född 1660 i Torp, Velinga (R), död 1698 i Friggesby, Öglunda (R). Gift 1683-06-27 i Velinga (R) med Johan Abrahamson Bruhn Ridderbielke, död 1698 i Stralsund. Kapten. * Gabriel Tyresson Hadelin, adlad Leijonstolpe, född 1662-04-05 i Torp, Velinga (R), död 1710-11-07. Häradshövding. Gravkor i Varnhem! Gift 1688-06-27 med Christina Band, död 1691-11-15. Gift 1692 med Regina Gustavsdotter von Düben, död 1735-09-17. * Johan Tyresson Hadelin, född 1664-03-25 i Torp, Velinga (R), död 1740-01-31. Gift 1690-01-07 i Velinga (R) med Ebba Pehrsdotter Grammel, född 1665-04-05, död 1705-10-19. * Samuel Tyresson Hadelin, född 1666-06-13 i Torp, Velinga (R), död 1717-10-09 i Stockholm, Klara. Borgmästare i Stockholm. Gift 1706-08-30 med Sara Åkerhielm, född 1683-11-27. * Maria Tyresdotter Hadelin, född 1668-03-18 i Torp, Velinga (R). Gift 1690-06-29 med Andreas Hååf, död 1697-03-21 i Skara. Lector, Magister. Gift 1699-10- med Sven Hoof, död i Vadstena (E). Ryttmästare. * Andreas Tyresson Hadelin, född 1670-06-19 i Torp, Velinga (R), död 1729-02-04 i Torp, Velinga (R). Sekreterare. * Nils Tyresson Hadelin, född 1672-05-20 i Torp, Velinga, död 1672-10-08 i Torp, Velinga. * Elisabet Tyresdotter Hadelin, född 1675-09-15 i Torp, Velinga, död 1747-07-20 i Hemsjö (P). Gift 1695 med Magnus Hök, född 1656-03-16, död 1712-05-02. Kyrkoherde i Tådene (R). Gift 1714 med Isaac Roof, född 1682, död 1746-02-17 i Hemsjö (P). * Gunnar Tyresson Hadelin, född 1676-11-.

Tillbaka

39 Anna Andersdotter Stille, född 1632, död 1698-08-23. Gift 1653-11-20 i Velinga med föregående ana Tyres Gunnarsson Hadelin. 44 Peder Nilsson Hörn, född 16XX, död 1686. Vågmästare i Gävle. Gift med en dotter till Hans Reinbott och ev. Margreta Krus. Källa: Gefle och dess slägter, handskrift i Gävle länsbibliotek. Barn: Per Hörner, född 16XX, se ana 22. 46 Johannes Tibelius, född 1635-11-26 i Upl, död 1694-05-24 i Sigtuna. Präst i Sigtuna. Kyrkoherde. Stud. 1650, Krigsprest 1664, Huspredikant hos RiksCansler Greve de la Gardie. Kyrkoh. i Sigtuna 1674. Gift med nästa ana Barn: Christopher Tibelius, född 1671 c:a. Präst. Johan Tibelius (Tibell), född 1672 c:a. Kommisarie i Kammarrevisionen. Farfar till Gustaf IV Adolf:s generaladjutant Gust Wilh af Tibell Erik Tibelius, född 1673 c:a. Magdalena Tibelia, född 1674 c:a. Gabriel Tibelius, född 1675 c:a. Brita Tibelia, född 1676 c:a. Hans Tibelius, född 1677 c:a. Elisabeth Tibelia, född 1678, se ana 23. 47 Beata Hansdotter, född 16XX. Gift med föregående ana 48 Bengt Olofsson Eneroth, född 16XX, död 1704. Soldat. Bengt Olofsson Eneroth, förare vid Upplands infanteri under Karl XI:s krig, +1704. Gift med 49 Katarina. Barn: Bengt Bengtsson Eneroth, född 16XX, se ana 24. 60 Henric Lothigius, född 1660 i Norrköping, död 1702-02-18. Borgmästare i Visby. Skrivs ibland Hindrich. Gift 1682 med nästa ana Barn: Margareta Lothigius, född 1680 c:a. G. 1701 m. rådman Johan Kahl. Hans Lothigius, född 1693-02-26, se ana 30. Anna Christina Lothigius, född 1695 c:a. G. 1719 m. Samuel Hansten. 61 Anna (Annike) Burmeister, född 1659-10, död 1737-02-24. Bosatt i Visby. Sv.ätt.1905: Anna (Hansdotr) Burmeister f /10 1659,d.24/2 1737. I Nordisk familjebok (1905) kan man läsa följande: "Burmeisterska huset i Visby, i vinkeln af Donners plats och Strandgatan, en träbyggnad uppförd år 1661 af handelsmannen Hans Burmeister och ännu bevarande delar af den ursprungliga...." Gift 1682 med föregående ana. 62 Johan Anders Esberg, född 1665-04-02 i Kumla, död 1734-04-17. Teolog. Professor i Uppsala. Superintendent på Gotland. "Esberg, Johan Anders, teolog, superintendent, f.1665, d.1734, tog magistergraden i Uppsala och begaf sig 1686 på en studiersa till Tyskland och Italien, från hvilken hans i flera afseenden intressanta dagbok finnes i behåll i universitetsbiblioteket i Uppsala. --- Efter att i Uppsala ha varit professor först i grekiska, sedan i teologi blef E. 1711 superintendent på Gottland. E. skildras såsom en lärd vältalig och högt begåfvad man." Källa: Nordisk Familjebok 1907. (Not: superintendent = biskop) Källor: Visby stifts herdaminne, Sv.biogr.lex.14, Sv.män o kv. Gift 1694-10-08 med nästa ana Barn: Carl Esberg, död 1717. Avrättad. Son Esberg. Clara Aurora Esberg, född 1700 c:a, se ana 31. 63 Magdalena Lundia, född 16XZ. Levde ännu 1747. Gift 1694-10-08 med föregående ana *** VI *** 72 Sven Eriksson, född 15XX i Västergötland. Bosatt i Bäck. Gift med nästa ana Barn: Erik Svensson Edman, född 16XX, se ana 36. 73 Gunilda. Gift med föregående ana. 74 Johan Matzson Holm, född 15XX?. Kungl.sekr. (Karl IX) i Kabbarp, Gränna. - Wälachtad Johan Matzson i Kabbarp gav 1637 10 000 spik till kyrkan och 1646 en penninggåva. - Kabbarp är beläget på den största höjden i grannskapet av Gränna och är ett av socknens största hemman. Synes länge varit bebott av ståndspersoner. Gift med nästa ana Barn: Kjerstin! (Chr. Johansdtr) Holm, född 16XX, se ana 37. 75 Agneta? Gift med föregående ana. 76 Gunnar Tyresson, född 1598 i Hadänge, Velinge, död 1653-03-22. Befallningsman. Gunnar Tyresson i Hadänge; f.1598; Befallningsman och Hauptman öfver Riks-Drottset Grefve Pehr Brahes gods Wisingsborg 1631; +1653 22/3 och ligger jemte sin hustru begrafven i Welinge kyrka i Westergöthland.- Gift med Carin Tyresdotter, f.1601, +1692; dotter af Nämndemannen och Häradsdomaren Tyras Svensson i Ulfstorp och Kjerstin Nilsdotter. (Sv.ad.ätt.) Gift med nästa ana Barn: * Ingrid Gunnarsdotter Hadelin, född 1628 i Hadänge, Velinga (R), död 1677-05-22. Gift med Måns Andersson. Befallningsman i Västanå, Småland. * Tyres Gunnarsson Hadelin, född 1630-09-20, se ana 38. * Gunnar Gunnarsson Hadelin, född 1632 i Hadänge, Velinga (R), död 1673-12-25. Bokhållare. Gift 1672-11-17 med Kierstin Andersdotter Stille, född 1640-09-07 i Torp, Velinga (R). * Ebba Gunnarsdotter Hadelin, född 1635, död 1677-04-21 i Velinga (R). Gift 1663 med Anders Andersson Stille i dennes 2:a gifte, född 1592, död 1667-07-12. Befallningsman i Torp, Velinga (R). * Nils Gunnarsson Hadelin, född 1637-12-31 i Hadänge, Velinga (R), död 1710-11-30. Befallningsman. Gift 1666-07-25 med Ebba Andersdotter Stille, född 1641 i Torp, Velinga (R), död 1682-11-24 i Örby (R). Gift 1690-09-21 med Anna Thorelia, död 1691-08-03. * Johannes (Hans) Gunnarsson Hadelin, född 1640 i Hadänge, Velinga (R), död 1713. Hovrättsassessor. Gift 168? med Regina Hajock, född 1661, död 1729 i Stockholm, S:ta Clara (A). 77 Carin Tyresdotter, född 1601, död 1692. Gift med föregående ana 78 Anders Andersson Stille. Befallningsman i Torp, Velinge. Befallningsman på Erikstad, f.1592, d. 1667-07-12. Har varit ägare till Torp. (Sv. gods o gårdar) (Ingen släktskap hittad med andra Stille och Danckwardt.) Gift med nästa ana Barn: Anna Andersdotter Stille, född 1632, se ana 39. 79 Anna Nilsdotter Danckwardt. Gift med föregående ana 90 Hans Jacobsson Reinbott, Gävle. 92 Petrus Skeptunensis, född 16XX, död 1686-07-13. Präst i Tibble. Pvgd 1624. Kyrkoh. i Tibble 1656. Barn: Johan; Petrus, komm. i Tibble; Eric, fogde på Ribbingebäck; Christina, g.m. kyrkoh. E Styrelius i Säby (Link.st.); Elisabeth, g.m. kyrkoh. Eric Westius i Tibble. Gift med nästa ana - Barn: Johannes Tibelius, född 1635-11-26, se ana 46. 93 Helena Kristoffersdotter, född 1609.(Hm) Git med föregående ana. 96 Olof Larsson Eneroth, född 1620-talet, död 1681 i Hacksta sn i Uppland. Soldat. "Eneroth (från Uppland). Namnet bäres första gången 1676 af dåvarande fältväbeln vid Upplands infanteri Olof Larsson Eneroth, en af de "gamble förlofvade knektar", hvilka af Karl XI återinkallades i tjänst. Han hade varit med 1640-67 och 1659 avancerat till fänrik, +1681 i Hacksta socken, där han brukade ett hemman. Sonen Bengt Olofsson Eneroth, förare vid Upplands infanteri under Karl XI:s krig, +1704, blef fader till Bengt Bengtson Eneroth utskrifven som sockensoldat, musketerare vid lifgardet, +1718 under norska fälttåget. Den sistnämnde hade sonen Olof Eneroth, f.1714 i Vendels socken i Uppland, stads- o. akademibyggmästare i Uppsala, hvilken hade sönerna Petter och Olof. --- Olof Eneroth, f. 1744, +1808, k. hofpredikant, kontraktsprost, kyrkoherde i Gefle, hade i sitt första gifte med Magdalena Catharina Böttiger, f.1746, +1793, bland andra barn sönerna Carl Fredrik och Johan Christian ---." Källa: Svenska släktkalendern 1919 (även 1915-16 och 1938). Barn: Bengt Olofsson Eneroth, född 16XX, se ana 48. Gift med 97 Kerstin Larsdotter, född omkr. 1630. död 1683-11-11 i Hacksta 120 Nils Persson Lothigius, född 1628 c:a, död 1666 i Norrköping. Licentkontrollör. Gift 1655-12-28 med nästa ana Barn: Henric Lothigius, född 1660, se ana 60. 121 Margareta von Brobergen, född 1638-04-06, död 1664. Hade en bror, Anton von Brobergen, som var generalguvernementssekreterare på Gotland. Gift 1655-12-28 med föregående ana 122 Hans Burmeister, född 1620 i Lübeck, död 1681. Köpman i Visby. "Husets äldsta del uppfördes av en köpman Hans Burmeister som några år tidigare flyttat hit från Lübeck.--- 1654 gifte han sig med Karin Jensdotter Lund och fick därmed insteg i en av Gotlands rikare köpmannasläkter. En av Karins bröder var den Holger Jönsson som några år på 1680-talet arrenderade Gotland av drottning Kristina.--- Ungefär tio år senare (1661-62) inreddes även övervåningen som bostadsrum--- Huset förblev i familjens ägo till 1851." Citat ur Gotland historia i fickformat av C.J. Gardell. Burmeister var köpman, skutredare, överköpman, direktör, rådman. Han avled 1681 och jordades i Swertinska kapellet i domkyrkan invid den stora ryttarstatyn av S:t Göran. Uppgifter om släktskapsförhållanden och andra fakta om Hans Burmeister kommer från Svahnström, Gunnar - Burmeisterska huset. Gift 1654 med nästa ana Barn: Anna (Annike) Burmeister, född 1659-10, se ana 61. Johan Burmeister, född 1664. Ingenjör och lantmätare i Visby. Mårten Burmeister, född 1672, död 1722. Köpman i Visby. 123 Karin Jensdotter Lund, född 16XX, död 1703. Gift 1654 med föregående ana 124 Andreas Edzbergius, född 16XX i Edsbergs sn. (Ör), död 1685. Präst. Hovpred. hos K. X G. 1658. Kyrkoherde i Kumla. "Andreas Laurentii Edzbergius. Prost öfver Contractet 1663. Död 1 Maji 1685" Född i Edsberg, student i Uppsala, fil mag i Leipzig, präst i Strängnäs, "Kongl. Hofpredikant", kyrkoherde i Kumla, prost i Kumla, Källa: Svenska Kongl. Hof-Clericiets Historia. Gift med nästa ana Barn: Zacharias Esberg. Gift med Christina Benzelia. Dotter till ärkebiskop. Erik Benzelius d.ä. Daniel Esberg. Johan Anders Esberg, född 1665-04-02, se ana 62. 125 Clara Fogdonia, född 16XX, död 1685-10. Enka efter Företrädaren i Pastoratet Mag:r Ericus Petri Noreaeus. Källa:Sv.Kongl.Hovcler.Hist. (Hon kallas där Sara.) Gift med föregående ana 126 Carl Lundius, född 1638-04-08 i Jönköping, död 1715-02-22 i Uppsala. Professor i Uppsala. "Lundius, Carolus, universitetslärare och rättslärd, f.8 april 1638 i Jönköping, d.22 febr.1715 i Uppsala, blef 1658 student i Uppsala, där han 1162 aflade juris licentiatexamen. Efter hemkomsten från en treårig utländsk resa utnämndes han 1666 till adjunkt i juridiska fakulteten samt 1674 till e.o. och 1677 till ordinarie professor i romersk rätt, men förflyttades följande år till lärostolen i svensk rätt. Åren 1675 - 1683 var han även vice lagman i Uppland. ---" Av artikeln framgår sedan bl. a. att han var rudbeckian och att han hävdade det kungliga enväldets berättigande och gudomliga ursprung. Källa: Nordisk familjebok. (Av andra källor framgår att han var svåger med Olof Rudbeck.) Källor: Sv.biogr.lex., Sv.män & kv. Gift med nästa ana Barn: Johan Lundius, född 1671, död 1724. Adlad Lilljenadler. Barnlös. En dotter Lundia, född 16XY?. G.m. Peter Henricsson Hoffrén. Peter Henricsson Hoffrén. Ausc. i Sve HR 1689. Notarie 1696. Advocat Fiscal i Kammar Collegio 1697. (Anjou - Svea Hofrätts..) Magdalena Lundia, född 16XZ, se ana 63. Catharina Lundia, f.1676, d.1762, g.m. hhvd. Gustaf Samuel Du Rietz. 127 Gertrud Lohrman, född 16XY. Gift med föregående ana *** VII *** 144 Knap-Erik, född 15XX. Oxhandlare. Bodde på Edh (Visingsö). Senare i Västergötland. Barn: Sven Eriksson, född 15XX, se ana 72. 148 Mats Persson Holm, född 15XX. Kansliskrivare 1581 i Stockholm. "1581 förordnades han att vara Rasmus Ludvigsson behjälplig i vården av det gamla arkivets handlingar. Hans fina handstil förekommer ofta i Rasmus krönikeexcerpter och i hans korrespondens.---När i början av 1590-talet Rasmus---efterträddes av magister Lars Laelius, kvarstod M som dennes biträde. Han avled 1601. Troligen var han från huvudstaden. Han skriver sig stundom "Holmensis". Hans hustru hette Agnes (Agneta) Mårtensdotter, möjligen dotter till Stockholmsborgaren Mårten Andersson." Källa: Svalenius-Rikskansliet i Sverige 1560-1592-SvRA 1991. (Att Mats Holm är far till Johan Matzson Holm är en gissning.) Gift med nästa ana. Barn: Johan Matzson Holm, född 15XX?, se ana 74. 149 Agnes ( Agneta! ) Mårtensdotter, född 15XX. Gift med föregående ana 152 Tyres Nilsson, född 15XX i Hadänge, Velinge, död 1606. Fogde. Tyres Nilsson i Hadänge; Fogde öfver några gods i Westergöthland, tillhöriga Grefve Gustaf Johansson Roos´ till Bogesund Enke-Grefvinna, Cecilia Stenbock; + 1606 i pesten och ligger, jemte sin hustru, begrafven i Daretorps kyrka. Gift med Kjerstin Svensdotter Storm ifrån Djurarp i Hvalstad socken. Hon var ibland de 11 fullvuxna, som, då pesten rasade 1606, qvarlefde inom Welinge socken. (Sv.ad.ätt.) Gift med nästa ana Barn: Gunnar Tyresson, född 1598, se ana 76. 153 Kjerstin Svensdotter Storm, född 15XX i Djurarp, Valstad. Gift med föregående ana 154 Tyres Svensson, född 15XX, död 1605. Häradsdomare i Ulfstorp. Gift med nästa ana Barn: Carin Tyresdotter, född 1601, se ana 77. 155 Kjerstin Nilsdotter, född 1555, död 1668. Gift med föregående ana 156 Anders Stille, född 15XX. Befallningsman i Bångsjö. Gift med 157 Margareta 184 Petrus Thomæ Cassiopæus, född 15XX, död 16XX. Präst i Skepptuna. Kyrkoherde. Kyrkoherde nr 8 i Skeptuna (Upsala stift) från c:a 1592. "Förut Liturgien trogen ändrade han sitt tänkesätt vid Upsala möte 1593, skyllande på blinda ledare. Var ContractsProst 1625. Genom sina 4 barn blev han stamfader för flera prästlängder inom stiftet såsom Achrælius, Aurivillius, Krutenius, Sandler, Ehrenman, Tibelius, Westius m.fl. Barn: Petrus Skeptunensis, Kyrkoh. i Tibble och Åland; Johan, Kyrkoh. i W Åker; Barbara, g.m. Kyrkoh. i Gefle Mag. O. Aurivillius; Cecilia, g.m. Kyrkoh. i W. Åker Johan P. Medelpadus; en dotter g.m. successor E. Thaddæus." (U.st.herdaminne) Gift med nästa ana. Barn: Petrus Skeptunensis, född 16XX, se ana 92. 185 Cecilia Eriksdotter Hwijt, född 15XX, död 1656. Dotter till kyrkoherden i Skepptuna Ericus Matiae Hwijt. Gift med föregående ana. 194 Lars Eriksson, d.1674, Skattebonde. Gift med 195 Karin Mattsdotter, d.1682. Barn: Hackzelius, Anders, f.1630 i Hacksta (C). d.1681-07-07 i Holm (C). Kyrkoherde. Dennes ättlingar heter Hackzell och Hacksell. Larsdotter, Kerstin, född omkring 1630. Se ana 97. Larsson, Mats, född omkring 1630. Larsson, Erik, född omkring 1630. Död 1679. Hackzelia, Catharina (Larsdotter), född omkring 1630. 240 Per Nilsson, född 1570 c:a i (Wexionensis), död 1634. Präst. Kyrkoherde i Löt (vid Norrköping) varifrån sönerna tog namnet. Gift med nästa ana Barn: Johan Lothigius, född 1604, död 1668. Förmodligen från tidigare äktenskap. Cecilia Lothigius, född 161X?, död 1672. Ev. från tidigare äktenskap Anders Lothigius, född 1627, död 1665. Nils Persson Lothigius, född 1628 c:a, se ana 120. Samuel Lothigius, född 1630?, död 1700?. Gift 28/3 1640 med (en syster till brodern Nils fru) Catharina von Brobergen f. 28/3 1640 241 Margareta Israelsdotter, död 1671. Gift med föregående ana 242 Henric von Brobergen, född 1582-09-12 i Bremen, död 1673-03-31. Handelsman i Norrköping. Flyttade till Sverige liksom brodern Otto (krigare). Handelsman i Nylöse 1604, d:o i Nykpg 1620, tullförvalt. i Nykpg 1624, d:o i Nrkpg 1624 & 1637. G.1 27/10 1612 m. Anna (Johansdtr) Kröger från Lübeck d.25/9 1629. 9 barn. G.2 10/10 1630 m.Christina Staphansdtr från Johannisborg vid Nrkpg d.29/6 1651. 17 barn. Källa om von Brobergen-släkten: Sv.ätt.(13)1905. Gift 1612-10-27 med Anna Kröger, död 1629-09-25. 9 barn. Gift 1630-10-10 med nästa ana Barn i andra giftet: Margareta von Brobergen, född 1638-04-06, se ana 121. 243 Christina Staphansdotter, född i Johannisborg, vid Norrköping, död 1651-06-29. 17 barn. Gift 1630-10-10 med föregående ana 246 Jens Olufsen Lund. Köpman och rådman i Visby. d.1649-02-14. Utnämndes till rådman 1641, samtidigt som hans broder blev borgmästare. Han dog 14 februari 1649 och gravstenen finns i Visby domkyrka. Gift med nästa ana Barn: Anna Jensdotter. Anna blev gift med rådmannen Quist Nilsson, som var borgmästare under den danska ockupationen 1676-79. Barbro Jensdotter. Blev gift med kyrkoherden i Källunge, sedermera superintendenten Johan Endislöf. Oluf Jensen. Ägde genom sin hustru kalkbrottet vid Ar, var rådman i Visby och en tid t.o.m. riksdagsman. Holger Jensen. Köpman och kalkpatron i Visby. Holger Jönsson arrenderade 1681-84 (efter Jacob Momma) Gotland av Kristina som efter tronavsägelsen innehade ön för sitt underhåll. Karin Jensdotter Lund, född 16XX, se ana 123. 247 Sofia Sandersdotter. Död 1693-10-16 Visby. Gift med föregående ana 248 Lars. Bonde i Edsberg. Barn: Andreas Edzbergius, född 16XX, se ana 124. 250 Daniel Fogdonius, född 1600 c:a, död 1675. Präst i Örebro. Kyrkoherde. "Student i Upsala 1625, Mag. 1632, Paedagog i SöderTelge, Physices Lector i Strengnäs, Prost i Glanshammar, DomProst i Strengnäs 1658, Kyrkoherde i Örebro 1669, död 1675 begrafven i Örebro Kyrkas Sacristia." G.m. Dorothea ----, barn; Joseph, Darius, Elisabeth, Sara (Clara). Källa: Strengnäs stifts herdaminne. Gift med nästa ana Barn: Clara Fogdonia, född 16XX, se ana 125. 251 Dorothea Larsdotter. Gift med föregående ana. 252 Carl Hansson Lundius, född 1600 c:a, död 1667 efter. Jurist i Jönköping. Assessor vid Göta hovrätt. Häradshövding 1663-67. Var assessor vid Göta Hovrätt från dess begynnelse 1635 till 1663. Carolus Johannis Lundius, Sudermannus, var Actuarius i Svea HR i 8 år, Assessor i Göta HR 1635-63, fick avsked och blev Häradshöfding i Kulings o Bjärke hd till 1667. (Anjou - Svea Hofrätts ...) Gift med nästa ana Barn: Carl Lundius, född 1638-04-08, se ana 126. 253 Vendela Lælia, född 1600 c:a. Överlevde maken. Källor: Se text. Gift med föregående ana 254 Thomas Lårman, född 1602, död 1649. Handelsborgmästare i Uppsala. "Lohreman, ätt, enligt traditionen härstammande från Mümpelgard i Württemberg, Tyskland. Den äldste kände stamfadern, köpmannen i Stockholm Jakob Lohrman, var 1580-81 Tyska förs:s föreståndare. Hans sonson, handelsborgmästaren i Uppsala Thomas Lohrman (f.1602 d.1649), blev far till läkaren Gustaf Lohrman, som 1689 adlades med namnet L. Källa: Sv.män o kv. "Thomas Lårman var svärfar till professorerna Z Humerus, C Lundius och O Rudbeck." (Sv.biogr.lex.) Om Thomas Lohrman finns i K. W. Herdins skrift "Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet. II. Livsbilder" en levnadsberättelse om ej mindre än sju sidor. "Redan vid sju års ålder skall Thomas ha skickats till uppfostran hos sin faster Wendela i Stockholm, g. m. dåvarande vinhandlanden och källarmästaren Erik Larsson (von der Linde), men sändes redan tre år därefter till en köpman i Hamburg Barthold Busch. I dennes tjänst tillbragte han 9 år och fick på handelsresor besöka Spanien, Holland och England m. fl. främmande länder. Han var alltså en i merkantila saker väl förfaren ung man, då han 1624 återkom till huvudstaden och anställdes som räkenskapsförare (apologista) hos Erik Larsson i hans vinhandel." (s. 54). Under Lohrmans tid som borgmästare fick Uppsala en ny stadsplan och vid det nya torget (nuvarande Stora Torget) uppförde han för sin familjs räkning ett stenhus. Gift med nästa ana Barn: Gustaf Lohrman, född 1640-09-12 i Uppsala, död 1694-05-04 i Stockholm. Läkare. Adlad Lohreman. "Studerade naturvetenskap under Olof Rudbeck d.ä. (denne var gift med en syster till L.), disp 1664 över ett botaniskt ämne, med.dr. i Leiden 1667, studerade medicin, naturalhistoria och hushållning i England, Frankrike och Italien, kommisarie i Kommerskollegium 1670, led. av Collegium midicium 1672, amiralitetsmedicus och inspektor över fältskärerna 1675, livmedicus hos Karl XI s.å., livmedicus hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1680, arkiater och preses i Collegium medicum 1691, fick 1692 tills. m. U. Hjärne privilegier på en metod för badbehandling vid olika sjukdomar. Adlades 1689 med namnet Lohreman." (Källa: Sv män o kv.) Gift 1670 med Sophia Catharina Huswedel. Deras son Gustaf L.(f.1678,d.1748) "antog under en resa till Rom katolska läran; han var en stor gunstling hos påven Clemens XI och blev slutligen prior i kyrkan Santa Maria de Trastevere i Rom. Med honom utdog ätten." (Källa: Sv.män o kv.) Thomas Lohrman, född 1644, död 1722. Justitieborgmästare 1670 i Uppsala. Riksdagsman 75 78 82 89 97 19. Gertrud Lohrman, född 16XY, se ana 127. Wendela Lohrman, född 16XY, död 1711. Gift med Olof Rudbeck d.ä. En av dessas döttrar, Vendela Rudbeck, blev gift med häradshövding Petter Nobelius och därmed räknad som stammoder för den ryktbara Nobelsläkten, En dotterdotter blev mor till Per Henrik Ling. Anna Lohrman, född 16XY. G.1 m. prof. Z. Humerus. G.2 m. häradshövding Nikolaus Sparrman, f.1622-08-29, d.1684-04-07 i Jönköping. 255 Helena Gustafsdotter, född 1612, död 1670. Gift med Thomas Lårman. "framstår i annalerna som en klok och kraftfull kvinna som med framgång fortsatte mannens handels- och källarerörelse. I rektorsprogrammet till hennes begravning den 18/12 1670 säges om henne att hon ansågs för en av de förnämst tack vare såväl fägring som än mera sina dygder". *** VIII *** 304 Nils Gunnarsson, född 15XX. Fogde. Nils Gunnarsson i Hadänge; Befallningsman och Fogde öfver Riks-Rådet Johan Thuresson Tre Rosors gods i Westergöthland; Ligger begrafven i Daretorps kyrka.-Gift med Ingrid. (Sv.ad.ätt.) Gift med nästa ana Barn: Tyres Nilsson, född 15XX, se ana 152. 305 Ingierd Thoresdotter, född 15XX. Gift med föregående ana 306 Sven Storm, född 15XX. Bosatt i Diurarp, Hwahlstads Sochn. Barn: Kjerstin Svensdotter Storm, se ana 153. 310 Nills Haraldsson, född 15XX, Cronones Uppbördsman i Ulfstorp Gift med 311 Anna Erichsdotter, född 15XX. Barn: Kierstin Nilsdotter, se ana 155. 370 Ericus Mattiae Hwijt, född 15XX, död 1591-04-30. Präst i Skepptuna. Kyrkoh. här i 27 år.--- Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare ---. Död 30 april 1591. (Upps.stifts herdam.) Född i Film sn.(Uppl.) kh. i Skepptuna 1564. Finsk predikant i Niccolai förs. Sthlm. Nämnd i Sthlms stads tänkebok 9/5 1569 som "Finske Erik" husägare vid Slottsbacken. Hans far: Mathias Hvitt, smed i Österbybruk, Uppland. Mor: Kerstin? (Källa: Fr. Nordling.) Barn: Två döttrar gifta med kyrkoherdar, två söner, kerkoherdar. Cecilia Eriksdotter Hwijt, född 15XX, se ana 185. 388 Erik Bengtsson, Bonde i Hacksta. 484 Christopher von Brobergen, född 15XX i Tyskland. Bosatt i Wollenbeck vid Bremen 1582. Gift med nästa ana Barn: Henric von Brobergen, född 1582-09-12, se ana 242. 485 Margareta von Honhorst. Gift med föregående ana 486 Staffan Svensson, d.1624, fogde i Norrköpings fögderi. Barn: ana 243 Christina Staphansdotter. 500 Josephus Mattiae Fogdonius, född 1562, död 1656-03-17. Präst. Kyrkoherde i Strängnäs. Epitafium i Strängnäs domkyrka. "Lector Graecae Lingvae vid Cathedral scholan" (Strängnäs) år 1592 "Rector 1596", prästvigdes 1598, kyrkoherde och "DombProbst" i Str. Källa: Strengnes stifts herdaminne. Gift 1600 med nästa ana Barn: Daniel Fogdonius, född 1600 c:a, se ana 250. 501 Elisabet Esberne Bose, född 15XY, död 1641. Gift 1600 med föregående ana. Esberne=Esbjörnsdotter. 502 Laurentius Olai Girstadius, född 15XX, död 1630, Komminister i Linde Gift med Clara. Barn: Dorothea, se ana 251. 506 Lars Jönsson Lælius, född 1550 c:a i Stockholm, död 1603? i Polen. Kunglig sekreterare. Stud. i Greifswald, Wittenberg, Leipzig, Jena. Professor vid UU 1580, lektor vid högskolan på Riddarholmen -82, rektor för stadsskolan i Sthlm -91, tjänstg. i k. kansliet -94, tjänstg. hos kung Sigismund i Polen okt.-98, +1603? (Källa: Sv.biogf.lex.) Gift med nästa ana Barn: Anders Larsson Lælius, född 15XX. Sekreterare hos. hertig Karl Filip. Margareta Larsdotter, född 15XX. Gift 1 m. Erik Elfsson. (Sekr. hos Karl IX.) Gift 2 m. Daniel Andersson. Gift 3 m. Olof Eriksson Lovisinius, borgmästare i Södertälje, sedermera assessor i Svea hofrätt och häradshöfding öfver Frösåkers härad. Sonen Erik L. blev 1687 friherre och landshöfding i Östergötlands län. 1693 bildade han ett släktfideikommiss af sin egendom Brandalsund, hvilken stannade i släktens ägo till 1908. (Källa: Nord.fam.bok., Genealogiska fakta: Sv.biogr.lex.) (Lovisinare ägde på 1900-talet både Torekällgatan 24 och Vaskhus.) Vendela Lælia, född 1600 c:a, se ana 253. 507 Vendela Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX i Stockholm. (levde 1618). Syster t Jakob Lårmans hustru. Gift med föregående ana 508 Berendt Lårman, född 15Y3, död 1623-24. Köpman (exporterade koppar enl. Lyberg). Borgmästare i Hudiksvall. Riksdagsman 1617. Arrenderade från 1620 kronans inkomster av Hälsingland. 509 Anna Thomasdotter Barn: Thomas Lårman, född 1602, se ana 254. 510 Gustaf Larsson, född 15XX. Handlande i Uppsala. Gift med 511 Anna Engelbrektsdotter. Barn: Helena Gustafsdotter, ana 255. Gustaf Larsson ägde en gård vid nuvarande Östra Ågatan, vilken han skänkte till staden för att användas som barnhus. *** IX *** 608 Gunnar Nilsson, född 15XX i Hadänge, Velinge. Häradsdomare. "En beskedlig Nämndeman och Häradsdomare i Wartofta härad." Barn: Nils Gunnarsson, född 15XX, se ana 304. 610 Thore Nilsson, född 15XX, Befallningsman. 740 Mathias Hvitt, född 15XX ?. Smed i Österbybruk. Gift med nästa ana Barn: Ericus Mattiae Hwijt, född 15XX, se ana 370. 741 Kerstin ?. Gift med föregående ana. 968 Herman Claus von Brobergen, född 15XX i Tyskland. Dennes far Henric von Brobergen var född i slutet av 1400-talet. Källa: Svenska ättartal 13 år 1905. 969 Anna von Wersabe, gift med föregående. Barn: Christopher von Brobergen, född 15XX, se ana 484. 970 Johan von Honhorst, lantdrots i Lüneburg. g.m. 971 Catharina Clüwer. Barn: ana 485 Margareta von Honhorst. 1000 Mattias Andreae, född 15XX i Smolandus, död 1579. Präst i Fogdö. Kyrkoherde. Gift med nästa ana Barn: Josephus Mattiae Fogdonius, född 1562, se ana 500. 1001 Märtha Johansdotter, född 15XX i Runsö el. Rimsö, Öfver Sellö sn. Gift med föregående ana 1002 Esbjörn Petri (Bose), född 15XX. Präst i Örebro. Esbjörn Petri Boose. (Sannolikt son till bonden Petrus i Äskog i Almby sn.) Kkoh. 1577 i Örebro. Prost över Nerike. Barn Elisabet g.m. Josef Fogdonius. Två systrar, Birgitta och Kristina (blev enligt denna källa 103 år, född 1567) som av Folléns herdaminne orätt uppgives såsom dotter. Källa: Strängnäs stifts herdaminne. (Uppgiften om systrarna gäller alltså bara om antagandet om fadern är riktigt. I så fall har han samma härstamning som Johannes Rudbeckius och Olof Rudbeck.) Gift med 1003 Malin (felaktigt kallad Engelcrona, se SBL på Rudebeck). Barn: Elisabet Esberne, se ana 501. 1012 Lille Jöns Andersson, född 1510 c:a, död 1581. Köpman i Stockholm. Rådman 1544-55. Borgmästare 1568-69. (G.1 m. Anna dömd till skamstraff för hor med Anders Vantmakare. G.2 m. sina barns mor, N.N. G.3 1552 m Karin. G.4 1575 m. Ragnild Haraldsdotter. Dtr till Harald Olsson i Vällinge.) Redan på Gustav Vasas tid stadens högst taxerade borgare som tillhörde Johan III:s första kortvariga borgmästaruppsättning. Sonen Mäster Lars fick ärva ett stenhus i Helga lekamens gränd, en stenbod, ett brygghus, en korsvirkesbod, en träbod på Slottsbacken och ett stall på Södermalm. Änkan Ragnhild Haraldsdotter och dotterbarn fick också ett rikt arv. Källa: Historia kring Stockholm, W&W, s 213. (Se även artikel i Personhistorisk tidskrift 1964 samt böckerna "Att vara Stockholmare på 1560-talet" (1993) och "Stockholms befolkning på Johan III:s tid" (1962). Alla författade av Birgitta Lager (-Kromnow). Se även Stockholms stads tänkeböcker.) Gift 3 på 1540-talet med N N. Barn: Lars Jönsson Lælius, född 1550 c:a, se ana 506. Malin Jönsdotter, född 15XX, död 1584 före. Gift trol.1561. med guldsmeden Hans Andersson. Dottern Brita Hansdotter g. senast 1601 m. borgmästaren Mårten Olsson, deras dotter Karin g.m. rådman Knut Henriksson (1587-1641), vilkas son Mårten Brenner (1626-73) adl. 1664. 1014 Bernt Hafwerstad, född 15XX, död 1565. Köpman i Stockholm. Inflyttad från Lübeck. Skrivs även Berend van Hamburg och Berend Hoffstadt. "En av Stockholms rikaste köpmän." Dog i pesten. (Källor: Se under Lille Jöns Andersson.) Gift med nästa ana Barn: Vendela Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX, se ana 1017. Gertrud Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX, se ana 507. Berent Berendtsson Hafwerstad, gift med Barbro Grothusen. 1015 Vendela, född 15XX. I Lybergs "Från Järntorget till Kopparberget" uppges hon vara dotter till borgaren i Köping, med hus vid Järntorget i Stockholm, Henrik Snauel (Snafvel). (Omgift 1569 med den tyske köpsvennen Hans Fought) Gift med föregående ana 1016 Jakob Lårman, född 15XX i Lübeck. Köpman i Stockholm. Källa till släkten Lohrman (Lårman): Sv.biogr.lex. och Lyberg. Gift med nästa ana Barn: Wendela Lårman, född 15Y1. G m Erik Larsson von der Linde. Erik Larsson von der Linde, finansman, d.1636 i Sthlm. "Af Gustaf II Adolf togs han flitigt i anspråk för finansförvaltningen." Adlad 1631. Hus V.långg. 68. Söner: Lorens, Jakob och Erik. Sonen Lorens v.d. L. friherre (1653), krigare, riksråd, f.1610 i Sthlm, d.d.1670. (Nord.fam.bok.) Gerdt Lårman, född 15Y2, död i 1662. Borgmästare i Falun. Berendt Lårman, född 15Y3, se ana 508. 1017 Gertrud Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX. Gift med föregående ana. Syster till Lars Lælius hustru. *** X *** 1216 Nils, född 14XX?. Bonde i Hadänge, Velinge. Nils; Bonde och Åbo på hemmanet Hadänge, Backegården, i Welinge socken och Westergöthland. (Källa: Svenska adelns ättartaflor; Adel. ätten Leijonstolpe, N:o 1315.) Barn: Gunnar Nilsson, född 15XX, se ana 608. 1936 Henric von Brobergen, född 1490? i Tyskland. Barn: Herman von Brobergen, född 15XX, se ana 968. 1937 Margareta Sophia von der Kuhla, gift med föregående ana. Adliga ätten von Brobergen No 883. Naturaliserad 21/2 1678, introducerad 1680 och utdöd 5/1 1760. En urgammal adlig ätt från Rhentrakten, känd redan 1133 genom bröderna Dudo, Ado eller Adeko och Richbert eller Reinbert, vilka år 1133 hjälpte pfaltzgreven Fredrik vid Rhen att intaga bremiska landet, där den äldste av dem erhöll orten Brockbergen, varifrån den vitt utgrenade släkten von Brockbergen eller von Brobergen härstammar. Från den yngste av bröderna som fick orten Schwingen härstammar ätten son Schwingen. Ur Svenska adels ättartavlor. 2004 Peder Larsson. Bonde i Äskog i Almby sn. Barn: Esbjörn (Bose) (ana 1002), två döttrar varav en gift Rudbeckius. 2030 Henrik Snauel, född 14XX? Barn: Wendela, se ana 1015. Köpman i Stockholm på 1520-talet, borgare i Köping före 1552, borgare i Arboga på 1550-talet; lät bygga en hammarsmedja i Hedströmmen strax söder om Karmansbo i södra änden av sjön Andern (Åndern) - platsen kom att uppkallas efter svärsonen Berendt Hafwerstedt, nämligen Bernshammar. 2034 Berndt Hafwerstad = 1014 g m 2035 Vendela Henriksdotter = 1015

Tillbaka      Till start