Dorotheas farfars far

Johan Larsson Norling

Johan Larsson Norling, född på 1660-talet, okänt var. Fogdetjänare i Västergötland under 1680-talet, en tid även vice mönsterskrivare vid generalguvernören Rutger von Aschebergs kavalleriregemente. År 1690 bokhållare hos landshövdingen i Skaraborgs län Polycarpus Cronhielm och erhöll 12/5 1692 av denne fullmakt å häradsskrivaresysslan i Vartofta och Frökinds härader i Skaraborgs län. Död 1720-10-20. Begraven i Habo kyrka. (I boken om Wartofta härad av Ljungström 1877 finns en lista över "Häradskrifvare: --- Johan Norling, till 1718, under hvilket år han åtnjöt lön för tio månader samt efterträddes af Johan Bruno. -") Norling är också omnämnd på flera ställen i Karl Ringqvists bok "Habo, en sockens historia". Läs utdrag ur boken här om gårdarna Starbäck och Dykärr.

Häradsskrivare Johan Norling: Gift 22/10 1697 med Christina Edman som härstammade från släkter med många fogdar och häradshövdingar i Västergötland och inom Per Brahes gamla grevskap Visingsborg som låg på båda sidor om Vättern och på Visingsö.

Barn:

Annika Norling, född 1700 c:a. G. 1731 m. Carl Barckman. Åtminstone 4 barn. Martha Norling, född 1705 c:a. Ogift 1741. Johan Norling, född 1708-02-19, Helena Elisabeth Norling, född 1711-01-19 i Vartofta, död 1784-02-03. Ogift. Bebodde efter 1755 hemmansdel i Starrbeck. Finns med som fadder vid brorsbarnens dop i Edebo. Maria Regina Norling, född 1713-06-24 i Vartofta. G. 1755 m. Erik Renström. Levde ännu 1764. Erik Rehnström var född 1710 i Lekaryd, student i Upsala 1731, docent i historia i Åbo 1740, collega vid Jönköpings schola och från 1757 conrector, död 1759. Christina Charlotta Norling, född 1714 trol.. G. 1748 m. Peter Frenberg. Schatullmakare i Jönköping. Gustaf Theodor Norling, född 1715-05-12 i Vartofta. Kammarskrivare 1749. Suspenderad 1760. Avsatt 1766.

Christina Edman, född 1679-04-14 i Starbäck, Gustaf Adolf (Habo), död 1755. Hon bodde som änka på Starrbeck i Habo socken, ett kronodonationshemman, som hon ärvt efter sin moster, ryttmästaren Pehr Gyllensvärds änka Christina född Hadelin. Hon dog 1755, varvid hemmanet tillföll ogifta dottern Helena Elisabeth Norling.

Källa till de flesta uppgifterna på denna sida: Olle Sahlins "Släkten Norling...".

I boken om "Habo kyrka" av Lars D och Nanna Cnattingius redovisas utdrag ur inventarieförteckningar: "Försvunna textilier: --- Anno 1735 Till Johl förährades af häradsskrifwerskan Madame Christina Edman en bred spetz på altaretz duken."

Läs vidare om Christina Edmans anor.

 

Meny   Antavla   Tillbaka   Till start