Dorothea Norling

Dorothea Susanna Leissner, född Norling, var gift med fabrikören Ludwig Leissner i Mörrum, Blekinge. Hon föddes 1791 som dotter till pastorsadjunkten i Sånga, sedemera kyrkoherden i Färentuna, Erik Samuel Norling och hans hustru Eva Magdalena Eneroth. Färentuna ligger på Svartsjölandet på Mälaröarna utanför Drottningholm. Föräldrarna dog år 1821. Då var Dorothea fortfarande ogift. Hon hade en tid på 1810-talet bott hos sin farbror, Johan Th. Norling, kyrkoherde i Teda.

År 1823 hade hon kommit överens med ägaren till Holje bruk i Blekinge, Carl von Dannfelt, om anställning som hushållerska. Väl där träffade hon fabrikören Ludwig Leissner (f. 1782) som på Dannfelts uppdrag, men i egen rörelse, tillverkade sirap, sprit och likörer. Tycke uppstod och den 6 januari 1824 gifte de sig i Jämshögs kyrka. År 1825 flyttade de sin rörelse till den inköpta gården Ekeberg i Mörrums socken utanför Karlshamn. De fick fem söner mellan 1824 och 1834 och redan från början flyttade Dorotheas syster Sofia Norling till dem för att hjälpa till i hushållet. Dorothea och Ludwig Leissner kom att bo och verka på Ekeberg i 35 år.

 
                                              Ekebergs mangårdsbyggnad (numera flyttad)

År 1859 flyttade de från Ekeberg in till Karlshamn. Ludwig dog i december 1860, Dorothea levde till februari 1863. Deras gravsten står fortfarande kvar vid Carl Gustafs kyrka i centrala Karlshamn. (bilder)

Det finns två små brev av Dorotheas hand bevarade (och ett längre). Läs breven här!

 

Dorothea Norlings anor   Antavlan    Tillbaka    Till start