Tillbaka

Överste Erik Edenhjelm

På Öresten utanför Kinna bodde åren kring 1800 överste Erik Edenhjelm. Den gamla kungsgården vid berget där en gång Örestens slott legat var då sedan hundra år översteboställe för Kongl. Elfsborgs regemente; det som senare blev I 15 i Borås. Gården låg på samma plats som nu men den nuvarande mangårdsbyggnaden är från c:a 1900. (Regementet övade 1685-1770 på Timmele hed norr om Ulricehamn, 1770-1783 på Kila hed i Borås, 1784-1796 på Örby hed, utanför Kinna och därefter på Fristad hed tills regementet i Borås stod klart 1914.)

År 1783, nämns Edenhjelm som boende på majorsbostället Smälteryd i Sätila. Detta i samband med en ansökan om att få hägna in en del av allmänningen i Sätilaskogen till beteshage för sina hästar. Hans barn brukar dock uppges vara födda på Öresten mellan åren 1771 och 1778. Det verkar som familjen bodde där redan då men kanske inte åren 1781-1800 då Hugo W Hamilton var regementschef.

I boken om Örestens rote av Britt Hagman (2004) står följande: "Erik Edman Edenhielm föddes 1 oktober 1736. Han kom redan som 13-åring till Älvsborgs regemente. Vid 14 års ålder 1750 hade han avancerat till sergeant. Vid striden i Neu Kahlen 1762 var han löjtnant. 1771-1776 var han chef för Livkompaniet och 1790 hade han avancerat till överste. Edenhielm var regementschef under tiden 1800 till 1805. Eric Edenhielm och hans hustru Anna Catharina Ridderstam var bosatta här på Öresten redan 1771 då första barnet föddes. --- Den 18 november 1805 slutade överste Edenhielm sin tjänst och flyttade till Segloraberg där han dog 1808." I boken anges deras barn: Anna Maria f.1771, Catharina Helena f.1772, d.1772, Johan Gillgist f.1773, d.1773, Tvilling Pär Eric f.1773, Johan Gustaf f.1774, Eric Magnus f.1776, Tvilling Ulrica Lovisa f.1776 och Gillis f.1778.

Överste Edenhjelm ägde gården Segloraberg (Seglora säteri) i Viskadalen från 1793. Hans äldsta dotter gifte sig där 1797 med en greve Cronhjelm som bodde längre ner i Viskadalen på Krantsbo i Istorp. (Dennes förfader, landshövdingen Polycarpus Cronhjelm, hade faktiskt ägt Segloraberg i slutet av 1600-talet.) Erik Edenhjelm dog på Segloraberg 5 augusti 1808 och hans hustru 1809. Därefter övertogs gården av en av sönerna kaptenen, sedermera överstelöjtnanten, Erik Magnus Edenhjelm, som dog barnlös 1828 varefter gården såldes. Gården låg i själva Seglora by nära prästgården och gamla kyrkan (som såldes till Skansen 1916). Flyglar och ekonomibyggnader står kvar men huvudbyggnaden flyttades två km till Rydal år 1901 för att bli bostäder åt spinneriets arbetare och står fortfarande kvar där. Den fina stenvalvbron över Viskan i Seglora by byggdes först på 1860-talet.

(Ur Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon öfver Sverige, Sjette Bandet.) Generalmajoren och riddaren Erik Edman, adlad Edenhjelm, skref sig till Segloraberg, der han dog år 1808. Han bevistade hela Pommerska kriget och var i träffningarne vid Demmin, Neu Ruppin, Passevalk, der han blef blesserad, vid Meijenkrebs, Neu Brandenburg, Klemptenow, Neu Kalen och Himmelport; deltog äfven på 1780-talet i Finska kriget. Sonen, öfverstelöjtnant Erik Magnus, dog här 1826. Enligt Djurberg hade gården 1818 någorlunda höbol, hjelplig skog till husbehof, vacker tvåvånings manbyggnad af trä, med ganska god trädgård.

Edenhjelm omnämns flera gånger i Mannerfelts bok om Elfborgs regemente. Han deltog i det pommerska kriget i sin ungdom och senare som överstelöjtnant och bataljonschef i finska kriget 1788. Chef för regementet var 1781-1800 Hugo W Hamilton. "Efter Hamilton blef ett "regementets barn" chef nämligen Erik Edenhjelm. Hans bästa kraft var emellertid då förbrukad, ty han var redan 64 år. Sedan han i 5 år mera till namnet än i verkligheten utöfvat chefskapet begärde och erhöll han sitt afsked." Han blev då utnämnd till generalmajor.

Erik Edenhjelm och hans hustrus gravsten finns vid Fiskebäcks kapell vid Vättern i Habo. Deras yngste son Gillis Edenhjelm blev chef för Göta Artilleriregemente i Göteborg och 1835 landshövding i Göteborg.

Om Erik Edenhjelms farfar Gustav Edman och far Johan G Edman:
På Dykärr i Habo, längs vägen mellan Habo och Gustaf Adolf, bodde i början på 1700-talet häradshövding Gustaf Edman. Gården ligger på samma plats idag men byggnaderna är nya. De gamla träden, popplar och en stor bok, är dock säkerligen från den tiden. Gustaf Edmans och hans hustrus begravningsgudstjänst hölls i Habo av kyrkoherde Martin Seth, som då höll på med den stora ombyggnad som gjorde Habo stora träkyrka till vad den är idag, men sedan gravsattes de i Visingsö kyrka där deras gravsten finns. I Habo kyrka finns på båda sidor om altartet målade på väggen kapten Nils Wetterstiernas vapen. Han var gift med en av Gustaf Edmans döttrar. En annan dotter var gift med häradsskrivare Johan Larsson Norling som några år efter Gustaf Edmans död stod som ägare till Dykärr men varken han eller hans änka lyckades lösa de fordringar som fanns på den. Istället övergick ägandet till Nils Wetterstierna och, efter dennes änkas död 1758, till hennes bror Johan G Edman som var född på gården. Denne bodde sedan på gården ända till sin död 1770. Han var far till ovannämnde Erik Edenhjelm.

Överste Erik Edenhjelm var kusin med Dorothea Norlings farfar, som var född och uppvuxen i Västergötland.

Tillbaka