Dorothea Norlings farmors anor och släktingar
av vilka fyra varit kyrkoherdar i Edebo

Edebo i Roslagen
Juliana Magdalena Montelia

Dorothea Norlings farmor Juliana Magdalena Montelia var född 20/2 1732 i Edebo i Roslagen, dotter till prosten Johan Montelius och Greta Beata Hörner.

Hon gifte sig med den 24 år äldre kronobefallningsmannen Johan Norling år 1757 och fick fem barn med honom, flyttade med till Stockholm när han blev lanträntmästare och blev änka 1765, 33 år gammal.

Som änka flyttade hon med fyra små barn först till sina föräldrar i Edebo och, när även de dött, till Uppsala för att sköta hushållet under sönernas studietid. Bodde slutligen hos sonen Eric Samuel på Färentuna prästgård där hon dog 16/2 1810.

Barn:

Johan Theodorus Norling, född 1758-10-14 i Edebo, död 1831-01-31. Kyrkoherde i Funbo (Upl). En av dennes söner Johan Nordling (f.1796 i Gävle, d.1866) blev kyrkoherde i Edebo 1832 och far till professorn i semitiska språk Theodor Nordling (1826-1890) och professorn i civilrätt Victor Nordling (1832-1898). (Se Sv män o kvinnor och Nord.fam.bok). Gift med Anna Sophia Zenius, född 1765-06-18 i Färila. Dtr t bergsdir Johan Zenius o. kyhd dtr Brita Justina Baelter.

Margareta Juliana Norling, född 1759-10-12 i Edebo, död 1788.

Erik Samuel Norling, född 1760-12-02, död 1821-05-22. Kyrkoherde i Färentuna.

Christina Charlotta, född 1762-12-02 i Edebo, död 1764.

Carl Petter Norling, född 1764 i Stockholm, Hedvig Eleonora.

  

Dorothea Norlings farmors far var kyrkoherden i Edebo
(sonen till bonden Hans Månsson i Skogstibble)

Johan MonteliusPorträtt sannolikt målat av J Hörner, se nedan.

Johan Montelius, född 1683-01-13, död 1768-08-12. Student i Uppsala 1704, disputerade 1715 för magistergraden och reste följande år utomlands på stipendium.   Under denna resa vinnlade han sig särskilt om matematiska studier. Promoverades till magister vid UU och förordnades till docent i vältalighet. Efter sin hemkomst 1719 utnämndes han till kyrkoherde i Edebo 1722. Oljemålningar av Johan och Augustin Montelius hänger i Edebo kyrkas sakristia. Gift c:a 1723 med Margareta Beata Hörner.

Margareta Beata Hörner, född 1704, död 1765-04-18. Gifte sig tjugoårig med faderns efterträdare som kyrkoherde, den tjugo år äldre Johan Montelius och fick 10 barn.

Barn (Dorotheas farmors syskon):

Johannes Montelius, född 1723, död 1796. Kammarskrifvare. KommersCollegium. Enligt vissa amerikanska släktforskare är denne stamfar eller i varje fall namngivare till amerikaner med namnet Montelius. Han ska ha arbetat i Stralsund i svenska Pommern och där fått en son eller adoptivson Marcus som kom till Philadelphia 1773.

Sophia Elisabeth Montelia, född 1724-12-11 i Edebo. Ogift.

Erik Montelius, född 1725-12-24 i Edebo. Präst i Wendel. Kyrkoherde.

Pehr Montell, född 1727, död 1797. Major vid Fortification. Commendant i Malmö.
Gift 1758 med Elisabeth Pripp. Två söner som båda blev majorer och kommendanter på Varbergs fästning. Jean Montell var kommendant 1788-1793 varefter han blev tullförvaltare i Helsingfors. Brodern Carl Peter Montell, f.1761, var kommendant på Varberg 1793-1811 (g m Sofia Cecilia f.1768 †1802, dtr t prosten Aurelius i Grimeton).

Beata Catharina Montelia, född 1728-11-12 i Edebo, död 1751. Gift med Prosten i Wermdö J.E. Hilleström (kusin med målaren). Vigseldatum: 1750-06-28 (Edebo).

Juliana Magdalena Montelia, född 1732, d.1810, gift med Johan Norling, se ovan.

Christina Maria Montelia, född 173B i Edebo, död 1765-01-02 i Edebo. Gift med Fänriken vid Hels. Reg. P. Hagtorn.

Elisabeth Eleonora Montelia, född 173A i Edebo. (I kyrkböckerna finns en Elisabeth Aurora gift med Capitainen Hagtorn.)

(Andra uppgifter om ovanstående: Per Hagtorn Fänrik vid Hälsinge Reg.(enl Sehlberg). f.1735 i Harg, Uppsala län, d.1798 i Edebo. Gift 1766 med Elisabet Aurora Montelia, f.1733 i Edebo, d.1815 i Edebo. Det verkar som om Hagtorn var gift med Chr.Maria, som dog 1765, varefter han gifte om sig med systern och fick med henne 7 barn.)(En syster till Per, Charlotta Johanna Hagtorn, blev gift med Fredrik Forbes som var son till Carl Magnus Forbes af Lund och Catharina Elisabeth Hörner, se nästa ruta.)

Carl Montelius, född 173E i Edebo. Stockholm. Gift med Christina Charl. Hamborg.

Augustin Montelius, född 1736 i Edebo, död 1816. Präst i Edebo. Kyrkoherde. Magister i Uppsala 1761 och prästvigd samma år. Som skeppspredikant hos Svenska Ostindiska kompaniet gjorde han två resor till Kanton i Kina, 1766-68 och 1769-71. Kyrkoherde i Edebo 1773, kontraktsprost 1789 och jubelmagister i Uppsala 1812. Han gifte sig första gången 1774 med Anna Catharina Christiernin (f.1747 d.1775). Andra giftet ingick han 1775 med Charlotta Seuderman (f.1755 d.1840). Från Augustin Montelius söner Harald (i 1:a g.) och Augustin (i 2:a g.) härstammar alla nu levande släktmedlemmar. Den senares äldste sonson var fornforskaren och kulturhistorikern, en av de arton i Svenska akademin, riksantikvarien professor Oscar Montelius (f.1843 d.1921). (Källa: Sv.Släktkal.1992.)     Den sistnämndes bror Wilhelm Montelius var en av grundarna och styrelseledamot i Sthlms.Allm.Telefon AB 1883-1916 och styrelseordf. i LM Ericsson & Co 1901-1916.

Läs mer om Augustin Montelius

Johan Montelius svärfar (Dorotheas farmors morfar) var också kyrkoherde i Edebo

Per Hörner

Per Hörner, född 16XX, död 1721. Präst i Edebo. Kyrkoherde. Son till Vågmästaren Peder Hörn i Gävle. "Kyrkoh. här 1704. Vid Ryska infallet här 1719 blef nästan hela socknen afbränd, hela hans egendom sköflad och han sjelf tillfångatagen. Död 1721." Källa: Upsala stifts herdaminne. Gift med Elisabeth Tibelia (f. 1678, d. 1766, dotter till kyrkoherden i Sigtuna Johannes Tibelius och hans hustru Beata Hansdotter.)

Barn: Magdalena Christina Hörner, g.m. komminister A. Gåse, Hökhuvud. Pehr Hörner, fabrikör i Stockholm. Nils Hörner. Christopher Hörner. Anna Maria Hörner, g.m. postm. Olof Forsvall. Carl Hörner, bruksinspektor vid Ortala bruk.
Margareta Beata Hörner (Dorotheas farmors mor), g.m. Johan Montelius, se ovan. Catharina Elisabeth Hörner, g.m. ryttmästaren Carl Magnus Forbes af Lund på Sund i Edebo. Johan Hörner, contrefeijare. född 1711, död 1763 i Köpenhamn. Eric Hörner, född 1714, kyrkoherde i Wahlö (Ups).

 

Meny   Antavla   Tillbaka   Till start