Genom studier av släktkalendrar och biografiska uppslagsverk har hittats en krets lärare, professorer, kungliga sekreterare, borgmästare och köpmän i Stockholm och Uppsala på 1500- och 1600-talen. Magdalena Lundia är Dorothea Norlings mormors mormors mor.

Anor och släktingar i
Uppsala och Stockholm

63 Magdalena Lundia, född 16XX. Levde ännu 1747. Dotter till professor Carl Lundius och Gertrud Thomasdotter Lohrman i Uppsala. Gift 1694-10-08 med:

62 Johan Anders Esberg, född 1665-04-02 i Kumla, död 1734-04-17. Teolog. Professor. Superintendent på Gotland. " --- tog magistergraden i Uppsala och begaf sig 1686 på en studieresa till Tyskland och Italien, från hvilken hans i flera afseenden intressanta dagbok finnes i behåll i universitetsbiblioteket i Uppsala. --- Efter att i Uppsala ha varit professor först i grekiska, sedan i teologi blef E. 1711 superintendent på Gottland. E. skildras såsom en lärd vältalig och högt begåfvad man." Nordisk Familjebok 1907. (Not: superintendent = biskop.) Litteratur: Visby stifts herdaminne, Sv.biogr.lex.14, Sv.män o kv. (Målning i läroverket i Visby.) Mer om Esberg och hans anor här.

Barn: Carl Esberg, död 1717. Avrättad (okänt för vad). Ytterligare en son samt dottern:
Clara Aurora Esberg, född 1700 c:a i Uppsala. Gift 1721-09-17 med Hans Lothigius, född 1693-02-26, död 1741-03-05. Borgmästare i Visby. Ldskr. på Gotland. Riksdagsman.

126 Carl Lundius, född 1638-04-08 i Jönköping, död 1715-02-22 i Uppsala. Professor i Uppsala. "Lundius, Carolus, universitetslärare och rättslärd, f.8 april 1638 i Jönköping, d.22 febr.1715 i Uppsala, blef 1658 student i Uppsala, där han 1662 aflade juris licentiatexamen. Efter hemkomsten från en treårig utländsk resa utnämndes han 1666 till adjunkt i juridiska fakulteten samt 1674 till e.o. och 1677 till ordinarie professor i romersk rätt, men förflyttades följande år till lärostolen i svensk rätt. Åren 1675 - 1683 var han även vice lagman i Uppland." Av artikeln framgår sedan bl. a. att han var rudbeckian och att han hävdade det kungliga enväldets berättigande och gudomliga ursprung. Källa: Nordisk familjebok. Han deltog även i kommissionen för att rannsaka över trolldomsväsendet i Västernorrland.         Läs mer här.
Övrig litteratur: Sv.biogr.lex., Sv.män och kv., UU:s hist.

Gift 1662 med Gertrud Lohrman, borgmästardotter i Uppsala (och blev därigenom svåger med Olof Rudbeck). Under ett 52-årigt äktenskap fick han med henne 18 barn, av vilka sönerna Carl och Johan adlades med namnet Lillienadler. Den förre var häradshövding i Östergötland och sist assessor i Göta Hovrätt, samt slöt ätten 1724. Den andre blev som ryttmästare fången i ryska kriget.       Övriga barn bl.a.:
Dotter g.m. Peter Henricsson Hoffrén. Ausc. i Sve HR 1689. Notarie 1696. Advocat Fiscal i Kammar Collegio 1697. (Anjou - Svea Hofrätts..) Magdalena Lundia, född 16XX, se ana 63. Catharina Lundia, f.1676, d.1762, gift med häradshövding Gustaf Samuel Du Rietz.
Sophia Lundia, f.16XX, d.1757, gift med kyrkoherde Daniel Solander i Piteå,
    farmor och farfar till den berömde naturforskaren med samma namn
    som seglade med kapten Cook på dennes första världsomsegling.

127 Gertrud Lohrman, född 163X, död 1714. Gift med föregående ana. Gertrud var dotter till byggningsborgmästaren i Uppsala Thomas Lohrman. Om hennes romantiska möte med sin blivande man finns följande noterat. K.W.Herdin har i Personhistorisk tidskrift 1926 en genomgång av Lohrmanska släktens genealogi och där står bl.a. att Gertrud Lohrman "var förlovad med Olof Figrelius men lät lägra sig av dåvarande juris adjunkt Carl Lundius som sedan tog henne till äkta." De gifte sig 1662 och fick 18 barn av vilka några är nämnda ovan.

 

*** Kända anor i generation VII från Dorothea ***

252 Carl Hansson Lundius, född c:a 1600. Jurist i Jönköping. Var assessor vid Göta Hovrätt från dess begynnelse 1635 till 1663. Häradshövding 1663-1667. "Carolus Johannis Lundius, Sudermannus, var Actuarius i Svea HR i 8 år, Assessor i Göta HR 1635-63, fick avsked och blev Häradshöfding i Kulings o Bjärke hd till 1667." (Anjou - Svea Hofrätts ......) Gift med nästa ana. Barn: Carl Lundius, född 1638-04-08, se ana 126.

253 Vendela Lælia, född 1600 c:a. Överlevde maken. Gift med föregående ana.

 

254 Thomas Lohrman, född 1602, död 1649. Byggningsborgmästare i Uppsala. Gift med
255 Helena Gustafsdotter (född 1612, död 1670).           Mer om Lohrman här.
Barn: (11 st. bl.a.) Gustaf Lohrman, född 1640, död 1694. Läkare. Adlad Lohreman.
Thomas Lohrman, född 1644, död 1722. Justitieborgmästare 1670 i Uppsala. Riksdagsman.
Gertrud Lohrman, född 163X, Gift med prof. Carl Lundius. Se ana 127.
Wendela Lohrman, född 1637, död 1711. Gift med prof. Olof Rudbeck.
Anna Lohrman, född 1637. G.1 m. prof. Z. Humerus. G.2 m. hdshövd. Nik. Sparrman.

*** Generation VIII ***


Stockholm på 1500-talet. Detalj ur Vädersolstavlan i Storkyrkan

506 Lars Jönsson Lælius, född 1550 c:a i Stockholm, död 1603? i Polen. Kunglig sekreterare. Stud. i Greifswald, Wittenberg, Leipzig, Jena. Professor vid UU 1580, lektor vid högskolan på Riddarholmen -82, rektor för stadsskolan i Sthlm -91, tjänstg. i k. kansliet -94, tjänstg. hos kung Sigismund i Polen okt.-98. (Källa: Sv.biogr.lex.) Läs mera.

Gift med nästa ana. Barn:

Anders Larsson Lælius, född 15XX. Sekreterare hos hertig Karl Filip.

Margareta Larsdotter, född 15XX. Gift 1 m. Erik Elfsson. (Sekr. hos Karl IX.) Gift 2 m. Daniel Andersson. Gift 3 m. Olof Eriksson Lovisinius, borgmästare i Södertälje, sedermera assessor i Svea hofrätt och häradshöfding öfver Frösåkers härad. Sonen Erik L. blev 1687 friherre och landshöfding i Östergötlands län. 1693 bildade han ett släktfideikommiss af sin egendom Brandalsund, hvilken stannade i släktens ägo till 1908. En av hans döttrar blev gift med landshövding Gustaf Palmfelt, se Johan Norlings biografi. (Källa: Nord.fam.bok., Genealogiska fakta: Sv.biogr.lex.) (Lovisinare ägde på 1900-talet både Torekällgatan 24 och Vaskhus.)

Vendela Lælia, född 1600 c:a, se ana 253.

507 Vendela Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX i Stockholm. (levde 1618).
Syster till Jakob Lårmans hustru. Gift med föregående ana Lars Lælius.

 

508 Berendt Lårman, född 15XX, död 1623-24. Borgmästare i Hudiksvall 1614-21. Riksdagsman 1617. Arrenderade från 1620 kronans inkomster av Hälsingland. Gift 1 med
509 Anna Thomasdotter. Barn: Thomas Lohrman, se ana 254.       Läs mer här.

510 Gustaf Larsson, född c:a 1580. Köpman i Uppsala. Han ägde en gård vid nuvarande Östra Ågatan vilken han skänkte till staden för att användas som barnhus. Gift med
511 Anna Engelbrektsdotter. Barn: Helena, ana 255.

 

*** IX ***

1012 Lille Jöns Andersson, född 1510 c:a, död 1581. Köpman i Stockholm. Rådman 1544-55. Borgmästare 1568-69. (G.1 m. Anna dömd till döden (omvandlat till skamstraff) för hor med Anders Vantmakare. G.2 m. sina barns mor, N.N. G.3 1552 m Karin. G.4 1575 m. Ragnild Haraldsdotter. Dtr till Harald Olsson i Vällinge.) Redan på Gustav Vasas tid stadens högst taxerade borgare som tillhörde Johan III:s första kortvariga borgmästaruppsättning. Sonen Mäster Lars fick ärva ett stenhus i Helga lekamens gränd, en stenbod, ett brygghus, en korsvirkesbod, en träbod på Slottsbacken och ett stall på Södermalm. Änkan Ragnhild Haraldsdotter och dotterbarn fick också ett rikt arv. Källa: Historia kring Stockholm, W&W, s 213. (Se även artikel i Personhistorisk tidskrift 1964 samt böckerna "Att vara Stockholmare på 1560-talet" (1993) och "Stockholms befolkning på Johan III:s tid" (1962). Alla författade av Birgitta Lager-Kromnow.)     Läs mera här!

    Barn i 2:a äktenskapet:

    Lars Jönsson Lælius, född 1550 c:a, se ana 506.

    Malin Jönsdotter, f. 15XX. Gift troligen 1561 med guldsmeden Hans Andersson.
        Dottern Brita Hansdotter, gift senast 1601 med borgmästaren Mårten Olsson.

 

1014 Bernt Hafwerstad, född 15XX, död 1565. Köpman i Stockholm. Inflyttad från Lübeck. Skrivs även Berend van Hamburg och Berend Hoffstadt. "En av Stockholms rikaste köpmän." Dog i pesten. (Källor: Se under Lille Jöns Andersson.) Gift med nästa ana. Mer här!

    Barn: Vendela, gift med Lars Lælius, se ana 507.
    Gertrud, gift med Jakob Lårman, se ana 1017.
    Berent, gift med Barbro Arnoldsdotter Grothusen.

1015 Vendela Henriksdotter (Snauel). Gift med föregående ana Bernt Hafwerstad.
          (Omgift 1569 med den tyske köpsvennen Hans Fought.)

 

1016 Jakob Lårman, född 15XX i Lübeck, död 1587. Köpman i Stockholm. Läs mer här.

Gift med nästa ana. Barn:

Wendela Lårman, f.15XX, d.1657, gift med Erik Larsson von der Linde, finansman, adlad 1631, d.1636 i Sthlm. Ägde "von der Lindeska huset" som finns kvar på nuvarande Västerlånggatan 68. Söner: Lorens, Jakob och Erik. Lorens v.d.L. var friherre (1653), krigare och riksråd.

Gerdt Lårman, född 15XX, död i 1662. Borgmästare i Falun.

Berendt Lårman, född 15XX, död 1623, se ana 508.

1017 Gertrud Berendsdotter (Hafwerstad), född 15XX. Syster till Lars Lælius hustru Vendela (507) och dotter till Bernt Hafwerstad (1014). Gift med föreg. ana Jakob Lårman.

 

*** X ***

2030 Henrik Snauel (Snafvel, Snabel, Snawol) (omtalas som framliden den 24 okt 1554 i Gustaf I:s registratur), köpman i Stockholm på 1520-talet, borgare i Köping före 1552, borgare i Arboga på 1550-talet; lät bygga en hammarsmedja i Hedströmmen strax söder om Karmansbo i södra änden av sjön Andern (Åndern) - platsen kom att uppkallas efter svärsonen Berendt Hafwerstedt, nämligen Bernshammar. I Gustaf I:s brev av den 23 april 1525 ombeds borgmästaren i Lidköping, ”biörn iönsson”, att med det snaraste betala sin skuld till ”hindriick snawol” om 10 skeppund (1.700 kg) koppar. Han hade en bror Anders. Han gifte sig före 25 nov 1527 med änkan Elseby. Barn: Vendela, se ana 1015.

 

Meny   Antavla   Tillbaka   Till start