Tillbaka

Carl Peter Lehmann

Av en slump har vi fått reda på vem konstnären bakom porträtten är. Han hette Carl Peter Lehmann och gjorde tusentals porträtt i samma stil i början av 1800-talet. Så här beskrevs han i Nordisk Familjebok: "Lehmann, Karl Peter, målare, f.1794 i Köpenhamn, d.1876 i Sigtuna, skall i sin ungdom ha varit ambulerande akrobat. Hans anlag upptäcktes, då han målade dekorationer för den trupp han tillhörde. Han idkade miniatyrmålning, men övergick sedan till oljefärgen. Lehmanns namn förekommer i Sverige första gången 1822 då han vid en af Götiska förbundets täflingar vann pris för målningen Aegir och Ran. I Bergen hade han en tid målarskola. 1825 ämnade han sig från Hälsingborg till Stockholm, men uppehölls av porträttbeställningar, så att han i slutet av 1827 ej hunnit längre än till Norrköping. Han hade då utfört omkring 600 konterfej. Lehmann slog sig sedan ner i hufvudstaden, men företog ofta resor inom Sverige, Norge, Finland och Ryssland, till dess han i slutet af 1850-talet bosatte sig i Sigtuna. Han målade allt fortfarande äfven mytologiska ämnen och norska landskap. Sammanlagdt skall han ha utfört omkring 4800 porträtt."

Text: Nordisk Familjebok. Foto: Jacky Leissner.

Porträtten kan alltså vara målade kring 1826 eller troligare kring 1834 för då vistades Lehmann i Karlshamn enligt annons i CarlshamnsTidningen. En uppgift i en memoarbok av Fritz von Dardel, som kanske säger något om de porträtterade, hävdar att Lehmann "var ytterst moderat i sina priser oaktat han vanligen lyckades mycket bra få fram porträttlikheten."

I ett verk om svensk porträttkonst av Boo von Malmborg finns en kort biografi där det bl.a. står: "För att hinna med alla uppdragen arbetade Lehmann i en ganska summarisk stil med schablonerade dräktmönster och kunde t.o.m. göra direkta avtryck av spetsmönster. Det finns även uppgifter om att han, som andra konterfejare, vid sina resor medförde färdigmålade porträtt, där endast ansiktet återstod att fullborda. --- Bland hans porträtt i olja kan nämnas ett av ärkebiskop J O Wallin i Adolf Fredriks församling i Stockholm."

På gamla da´r bodde Lehmann i den s.k. Lehmanska gården i Sigtuna mittemot museet där han naturligtvis finns representerad. Hans självporträtt finns på Nationalmuseum och han finns även representerad på flera landsortsmuseer såsom Gävle, Västerås, Örebro, Åbo, Bergen, Göteborg, Kalmar, Karlshamn m.fl. På 1840-talet började han också med daguerreotypi - en tidig form av fotografi.

De två porträtten i olja av herrskapet Leissner finns ännu i släktens ägo. Fotografier i stort format av porträtten finns på Karlshamns museum. De finns även registrerade hos Svenska Porträttarkivet på Nationalmuseum.


Carl Peter Lehmann, självporträtt.

Tillbaka