Dorotheas farmors mormor

Elisabeth Tibelia

var gift med kyrkoherden i Edebo Per Hörner, hennes förfäder var präster i flera generationer.

Elisabeth Tibelia, född 1678, död 1766-01-30.

*** Hennes far ***

Johannes Tibelius, född 1635-11-26 i Upl, död 1694-05-24
i Sigtuna. Präst i Sigtuna. Kyrkoherde.
Stud. 1650, Krigsprest 1664, Huspredikant hos RiksCansler Greve de
la Gardie. Kyrkoh. i Sigtuna 1674.
Gift med Beata Hansdotter, född 16XX.

*** Hennes farfar ***

Petrus Skeptunensis, född 16XX, död 1686-07-13. Präst i Tibble.
Pvgd 1624. Kyrkoh. i Tibble 1656. G.m. Helena Kristoffersdotter, född 1609. (Hm).
Barn: Johan; Petrus, komm. i Tibble; Eric, fogde på Ribbingebäck;
Christina, g.m. kyrkoh. E Styrelius i Säby (Link.st.); Elisabeth,
g.m. kyrkoh. Eric Westius i Tibble.

*** Hennes farfars far ***

Petrus Thomae Cassiopaeus, född 15XX, död 16XX. Präst i Skepptuna.
Kyrkoherde nr 8 i Skeptuna (Upsala stift) från c:a 1592.
"Förut Liturgien trogen ändrade han sitt tänkesätt vid Upsala möte
1593, skyllande på blinda ledare. Var ContractsProst 1625. Genom
sina 4 barn blev han stamfader för flera prästlängder inom stiftet
såsom Achraelius, Aurivillius, Krutenius, Sandler, Ehrenman,
Tibelius, Westius m.fl. (En av hans många sentida ättlingar är Hjalmar Branting.)
Barn: Petrus Skeptunensis, Kyrkoh. i Tibble och Åland.
Johan, Kyrkoh. i W Åker.
Barbara, g.m. Kyrkoh. i Gefle Mag. O. Aurivillius.
Cecilia, g.m. Kyrkoh. i W. Åker Johan P. Medelpadus.
En dotter g.m. successor E. Thaddaeus." (U.st.herdaminne)

Enligt en källa var Cassiopæus gift med företrädarens dotter Cecilia Eriksdotter (1591-1656).
Företrädaren hette Ericus Mathiæ Hvijt och dennes far skall ha varit smed i Österbybruk.

Ericus Mathiæ Hvijt. Kyrkoh. här i 27 år.--- Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare ---. Död 30 april 1591. (Uppsala stifts herdaminne - Skepptuna.)
Född i Film sn.(Uppl.) kh. i Skepptuna 1564. Finsk predikant i Niccolai förs. Sthlm. Nämnd i Sthlms stads tänkebok 9/5 1569 som "Finske Erik" husägare vid Slottsbacken. Hans far:  Mathias Hvitt, smed i Österbybruk, Uppland. Mor: Kerstin? (Förmedlat av Fredrik Nordling.)

Ericus Mathiae Hwiit nämns i Robert Murrays "Finska församlingen i Stockholm" (s. 15). Peståren 1571-72 dog de båda kaplanerna i Finska kyrkan i Stockholm. I februari 1572 förordnades i deras ställe kyrkoherden i Skepptuna Hwiit, "som redan under förra delen av 1560-talet tycks ha varit knuten till församlingen och då kallades "finske herr Erik". Ett minne från  dennes första tid utgör en ännu i Finska församlingens ägo bevarad svensk handbok av 1557, vilken enligt en 1564 daterad anteckning då ägs av Ericus Mathiae".
(Förmedlat av Olle Sahlin.)

 

Tillbaka eller till Edebo