Hovrättsdom från 1858

Denna hovrättsdom gäller en kontrovers mellan Ludwig och en annan punschfabrikör nämligen den numera mer kände C. G. Berg, vars namn fanns med på etiketten till Carlshamns Flaggpunsch. Kontroversen gällde en affär med ett parti brännvin. De var osams om vad de hade avtalat om betalningen. Leissner ansåg sig ha sålt partiet till Berg och ville ha kontant betalt men Berg ansåg att de gjort en bytesaffär där Berg i utbyte mot brännvinet skulle lämna ett parti cognac. Den kloka hovrättsdomen blev en kompromiss där Leissner anmodades byta brännvinet mot cognac men brännvinspartiet värderades högre än cognacen varför Berg fick betala en mellanskillnad på Etthundraelva Riksdaler och 21 skilling.

Domen inleds med en lång utläggning om hur rådhusrätten i Carlshamn hade resonerat i sin dom i ärendet och om hur parterna hade argumenterat. Sedan följer hovrättens motivering och dom.

Här hovrättsdomen tolkad och utskriven och här det handskrivna originalet


Tillbaka till Ludwig
Kontrahenterna Leissner och BergNu till en annan sak med koppling till Leissner och Berg:Detta recept på kryddat brännevin finns i Ludwig Leissners efterlämnade papper.
En notering som verkar skriven i affekt nämner Konstmakern Somelius. Det fanns
en provisor (apotekare) C.J. Sommelius i Holje om det kan vara han som avses?
Konstmakare kan ha underbetydelsen lustigkurre, spjuver, skojare m.m. dylikt.


(Högerklick och "Öppna bild i ny flik" ger större bild!)


På samma papper finns också ett recept på artificiell cognac som var en av Leissners specialiteterFrågan man ställer sig nu är: Varför har Leissner sparat detta papper med
recept som tillskrivs C.G. Berg och vad har Sommelius med saken att göra?


Tillbaka till Ludwig