Till LudwigMer om Lilla Holje 1823
Ekebergs mangårdsbyggnad där familjen Leissner bodde från 1825 till 1859
Här låg den fastighet som Ludwig Leissner ägde inne i Karlshamn
Vid Kungsgatan norr om kyrkan i kvarteret Göteborg. Hus N:o 68.
(Stadshuset är inte Rådhuset utan ett annat hus som staden hade)
(Att det i notisen hänvisas till Leissner tyder väl på att Ludwig L.
och/eller sonen rådmannen C.H. L. var relativt välkända i staden)

Detta stadshus bestående av tre huskroppar längs Kungsgatan revs
i början av 1900-talet för att lämna plats åt det nya Stadshotellet.
Granne med detta ligger Ludwigs hus på nuvarande Kungsgatan 35.
Fastighetsbeteckningen var på den tiden Qvarteret Europa N:o 68
(i lillkvarteret Göteborg; numera Karlshamn Göteborg 3).

Källarmästare på Restaurang Stadshuset var Ludwigs sista
kompanjon, M. Djurström, som omtalas i nedanstående notis.
Djurström hade en destilleringspanna i koppar om 90 kannor.Till Ludwig
F.d. Leissnerska fastigheten idag (2018).

Detta verkar vara den som ägde huset före Leissner


Till Ludwig


Fastigheten Göteborg 3 på Kungsgatan 35 A-B är Dorotheas och Ludwigs gamla hus
Ur Översiktsplan för Karlshamns kommun. © Karlshamns kommun 2015.


www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Bevarande-och-utvecklingsplan.pdf