TillbakaMer om Lilla Holje 1823
Ekebergs mangårdsbyggnad där familjen Leissner bodde från 1825 till 1859
Stora bilder på gravstenen   bild 1   bild 2  

Här låg den fastighet som Ludwig Leissner ägde inne i Karlshamn
Norr om kyrkan i kvarteret Göteborg, Hus N:o 68 vid Kungsgatan
(Stadshuset är inte Rådhuset utan ett annat hus som staden hade)

Detta stadshus bestående av tre huskroppar längs Kungsgatan revs
i början av 1900-talet för att lämna plats åt det nya Stadshotellet.
Granne med detta låg Ludwigs hus på nuvarande Kungsgatan 35.
Fastighetsbeteckningen var på den tiden Qvarteret Europa N:o 68
(i lillkvarteret Göteborg; numera Karlshamn Göteborg 3).
Huset som finns på den platsen nu kan mycket väl vara
Ludwig Leissners hus i ombyggd och moderniserad form.

Källarmästare på Restaurang Stadshuset var Ludwigs sista
kompanjon, M. Djurström, som omtalas i nedanstående notis.


Tillbaka