Tillbaka

Lilla HoljeOlofströms hembygdsmuseum har en modell över Lilla Holje så som det såg ut i början på 1800-talet. Herrgården och bruket ägdes då av överste Carl von Dannfelt. Ludwig Leissner hade sin verksamhet här innan han år 1825 köpte Ekeberg. Byggnaden till vänster med skorsten inrymde bl.a. likörfabriken och hitom den bränneriet. De byggdes 1823 så det var bara de sista två åren av hans tioåriga verksamhet på Lilla Holje som just dessa byggnader fanns. De finns inte kvar idag. Enligt uppgift i skriften "Kring Lilla Holje", utgiven 1970 av Kulturnämnden i Olofström, fanns fabrikörens bostadsrum i samma hus som likörfabriken. Det var just år 1823 som Dorothea Norling kom till Holje för att arbeta som hushållerska. Hon bodde kanske i herrgården eller i en av flyglarna varav en syns längst upp till höger i bild. Dorothea och Ludwig gifte sig 1824. (Senare det året, och innan de hade flyttat till Ekeberg, fick de ett inbrott som skildras i denna tidningsartikel.)Dorotheas brev 1823 till Ludwig samt en prislista    Stora bilder på modellen   bild 1    bild 2    bild 3

Tillbaka

Till start

Ännu kvarstående byggnader på Lilla Holje

       

Stenmagasinet från 1819                 Gamla stallet                     Dannfelts gravkapell från 1836

(Klicka på bilderna för att se förstoringar)Tillbaka   
Överste Carl von Dannfelt                     Lilla Holjes herrgård

(Det finns även ett portätt av Carl von Dannfelt på Nationalmuseum)