Tillbaka


Göta hovrätt i JönköpingFlera av Dorotheas Norlings förfäder har suttit i Göta hovrätt. En var häradshövding i Wista, Tveta och Mo härader från 1698. Han hette Gustaf Edman (Dorotheas ff mf) och är begraven i Visingsö kyrka. Han var adjungerad ledamot i Göta hovrätt i Jönköping från 1708. Han dog 1714 på Dykärr i Habo. Hans bror Johan Edman, f. c:a 1650, d.1698, var assessor i Göta hovrätt.

Carl Hansson Lundius (Dorotheas mm mm mf f), född c:a 1600, var assessor vid Göta hovrätt från dess begynnelse 1635 till 1663. Hans son, sedermera professorn Carl Lundius (Dorotheas mm mm mf), erhöll 1663 fullmakt som assessor vid Göta hovrätt, oklart dock om han tillträdde tjänsten. En väg i stadsdelen Vätterslund i nordvästra Jönköping är uppkallad efter honom. En son till denne, som adlades med namnet Lillienadler, blev senare också han assessor i Göta Hovrätt.

David Fougman (Dorotheas mm mm fm fb), student i Uppsala 1628, har i en supplik, presenterad 3 sept 1662, om sig själv berättat, att han då tjänat kronan i snart 30 år, först i hovkansliet, så i Göta hovrätt som aktuarie, notarie, sekreterare och assesor.
Hovrättsbyggnaden i Jönköping togs i bruk år 1650 och är därmed
den byggnad i Sverige som under längst tid används för rättsskipning.

Tillbaka