Tillbaka

Kuriosa:

Släkt till släkten

En bror (Berent Hafwerstad) till två av Dorotheas anor var gift med Barbro Arnoldsdotter. Det här är Barbros far, syskon och mor samt hennes morfar.

Arnold Grothusen, född c:a 1525 i Reval, död 1599. Sigismunds lärare 1575-84. Gift trol 1570 i Reval m Anna Blasiusdtr (syster till Nils Rask), dtr till stadsskrivaren och borgmästaren i Sthlm Blasius Olsson. (Källa: Sv.biogr.lex.)

"Grothusen, Arnold, Konung Sigismunds lärare d.1599. Han avled på återvägen från ett med hertig Karls pass företaget besök i Polen, varpå hans gård Långebro o.a. egendomar indrogos till kronan" (Källa: Nord.fam.bok. 3e uppl.)

"...vi vet att han (Sigismund) hade goda lärare som han dessutom uppskattade. Det gäller Nils Rask, borgarson från Stockholm, vilken efter studier vid universiteten i Rostock och Greifswald knöts till hovet som arvtagarens preceptor 1573-1575. Senare blev Rask en av kansliets mest betrodda sekreterare, ofta anlitad i förhandlingar med ryssarna. Han vistades även hos Sigismund i Polen, innan denne ärvt den svenska kronan och framträder som dennes förtrogne fram till sin död i Danzig 1598.
    Den tyskbördige Arnold Grothusen vann också Sigismunds stora uppskattning i rollen som hans preceptor under tio år. Även denna hade studier i Rostock bakom sig när han blev prinsens "tuktomästare". Grothusen var för övrigt gift med en syster till Nils Rask. För att ge ytterligare ett biografiskt sidostick kan nämnas att dottern Lucia Grothusen gifte sig med den längre fram så kontroversielle professorn i Uppsala, Johannes Messenius. Grothusen var däremot inte katolik, vilket hans fiender längre fram hävdade."   ("Arvet efter Gustav Vasa" av Lars-Olof Larsson 2005)

Barn:

Barbro Arnoldsdotter, gift med Berent Berendtsson Hafwerstad.

N Arnoldsdotter, gift med Doct. Theophili Homodei.

Lucia Arnoldsdotter, född c:a 1576, död 1647. Gift med Johannes Messenius (f.1580 d.1636). Denne blev 1609 professor vid Uppsala universitet. På grund av stridigheter med Johannes Rudbeckius fick han 1613 lämna sin tjänst och utnämndes istället till föreståndare för riksarkivet. M. hade en katolsk och humanistisk utbildning och 1616 anklagades han för brottsliga förbindelser med jesuiterna och dömdes till döden. Han benådades emellertid, men ända till strax före sin död 1636 satt han fängslad på Kajaneborg i Finland. Här skrev han Scondia illustrata, Sveriges historia från syndafallet till 1611. Detta verk var banbrytande genom att M. anlitade samtida källor och strävade efter en opartisk framställning. (Både hans son Arnold Johannes M. och sonson Arnold M. dömdes och avrättades 1651 för högförräderi.) (Källor: Bonniers sv.hist. Vem är vem i sv.hist. Nord.fam.bok.)

Anna Blasiusdotter, född 15XX, död 1624 i Danzig. Bosatt i Stockholm. Kallas i en bok om Svea hofrätt för Anna Rasch, (jfr brodern). Änka efter kunglige sekreteraren Mårten Helsing, som slogs ihjäl av Erik XIV 1568. Gift 1. 1566-01 med Mårten Helsing, född 15XX, död 1568-04-07. Kunglig sekreterare 1554-68 i Stockholm. Hade som förläning gården Långbro i Brännkyrka socken. Skadades i ljumsken med en eldgaffel av Erik XIV på Svartsjö slott efter ett ordskifte om Jöran Perssons återinträde i tjänst efter en tid i fängelse. Mårten Helsing uppmanade kungen att välja hertig Johan före Jöran Persson. Han fördes till Stockholm och dog där den 7 april. Detta var året efter Sturemorden. Senare samma år avsattes Erik. (Källa: Svalenius s 121) Gift 2. 1570 i Reval med Arnold Grothusen.

Blasius Olsson, född 1520 c:a, död 1580 c:a. Stadsskrivare 1544-68, borgmästare 1566-68 i Stockholm. (Källor: Samma som Lille Jöns.) Gift med Barbara Andersdotter. Barn: Nils (Niklas) Blasiusson Rask, född 1549-12-07 i Stockholm, död 1598 i Danzig. Kunglig sekreterare 1582-98 i Stockholm. Sigismunds lärare. Adlad Melstad (enl. Svalenius). Anna Blasiusdotter, se ovan.

(Bernt Hafwerstad hustru Vendela uppges i SBL (artikeln om Lars Laelius) felaktigt vara dotter till Arnold Grothusen. Enligt Släkt och Hävd 1979:3 var det istället så att de hade en son som var gift med Barbro Arnoldsdotter Grothusen. Sammanblandningen beror på att sonen hade samma namn som fadern. Rättelse i webbupplagan av SBL.)

Tillbaka