Tillbaka

Två sysslingar till Dorothea

Kommendanter på Varberg

Dorotheas farmors bror, Pehr Montell, född 1727 i Edebo, död 1797, var "Major vid Fortification och Commendant i Malmö". Han var född Montelius men tyckte väl att namnformen Montell passade bättre för en militär.

 

Kommendantshuslängan på Varbergs fästning. Major Pehr Montell hade två söner som båda blev kommendanter här. Om dessa står det i Varbergs museums årsbok 1995:

1788 (till 1793) Jean Montell,
major och överadjutant, benämnd "Stockholms Lejon under Gustaf den 3:es tid" enligt anteckningar på ett porträtt. Död som tullförvaltare --- 1807.


1793 (till 1811) Carl Peter Montell,
major, broder till Jean M. Som kommendant i Varberg arbetade han för omfattande underhålls- och förbättringsarbeten på fästningen i det sena 1700-talet, men medel därtill anvisades blott i ringa omfattning. Han ansvarade också för fästningens fångar, av vilka Carl Fredrik Pechlin tillhör de mera kända. (Generalmajor Pechlin var, mot sitt nekande, dömd för delaktighet i sammansvärjningen inför mordet på Gustaf III.)
Tillbaka