Tillbaka

Dorothea Norlings farmors bror

Skeppsprästen Augustin Montelius


Ostindiefararen Cron Prins Gustaf för ankar på Stockholms redd. Bild: Stockholms stadsmuseum.

Som skeppspredikant hos Ostindiska kompaniet gjorde Augustin Montelius två resor till Kanton i Kina, 1766-68 och 1769-71. När han på sin andra resa var med på "Cron Prins Gustaf" var samtidigt Jacob Wallenberg skeppspräst på "Finland". Båda fartygen lämnade Göteborg på annandag jul 1769 och låg också samtidigt i Kanton. Jacob Wallenberg skrev "Min son på galejan" med berättelser från sin resa med "Finland". De kom hem på försommaren 1771.Externa länkar: Läs mer om Ostindiska kompaniet här och här.

Läs mer om Jacob Wallenberg och "Min son på galejan".

Efter sina två resor till Kina blev Augustin Montelius kyrkoherde i Edebo socken där han växt upp och där både hans far och morfar varit kyrkoherdar före honom

Augustin Montelius, född 1736 i Edebo, död 1816. Magister i Uppsala 1761 och prästvigd samma år. Som skeppspredikant hos Svenska Ostindiska Companiet gjorde han två resor till Kanton i Kina, 1766-68 och 1769-71. Blev sedan kyrkoherde i Edebo 1773, kontraktsprost 1789 och jubelmagister i Uppsala 1812.Tillbaka