Tillbaka

Olle Sahlins "Släkten Norling från Västergötland i äldre led" från 1972 har följande källor: Ministerialböcker och bouppteckningar för Vartofta-Åsaka och Slättäng i Göteborgs landsarkiv. Ministerialböcker, husförhörslängder och boupptckningar för Hökhuvud, Edebo, Sånga, Teda, Färentuna, Funbo, Hilleshög i Uppsala landsarkiv, för Stockholm i Stockholms stadsarkiv. Tjänstedata för häradsskrivare och kronofogdar finns i Kammarkollegiets arkiv i Riksarkivet, för Statskontorets personal i Statskontorets diarier i Riksarkivet samt i Klebergs ämbetsverksmonografier. Vissa personuppgifter finns i Lagerheims personhistoriska arkiv i Uppsala Universitetsbibliotek. För präster i ärkestiftet finns knapphändiga uppgifter i Fant-Låstboms herdaminnen 1842 och 1893 och rikligare i Domkapitlets tjänstehandlingar i Uppsala landsarkiv.

Lästips: Olle Sahlin om värmlandssläkten Sahlin.

Källor och externa länkar