Sidorna här handlar om fabrikör Ludwig Leissner och hans hustru Dorothea, född Norling, och om deras liv och verksamhet i Blekinge. Dessutom inblickar i svensk historia från 1500-talet till 1800-talet genom det som är känt och framforskat om Dorothea Norlings släkt.

© Staffan Leissner 2012