Tillbaka

Bilder på Adler-Apotheke från 2009 - Foto Kaj Leissner
Som ättlingar till apotekaren Leissner blivit varse vid besök på Adler Apotheke, så känner dagens innehavare inte till honom. Enligt familjetraditionen var Carl Heinrich Leissner innehavare av apoteket "Zum weissen Adler" i Leipzig. I en 2009 utkommen historik över apoteket är han inte omnämnd men i staden Leipzigs arkiv, som inte är fullständiga för dessa år, går i varje fall att finna att han var apotekare, att han blev borgare i staden 1777 och att han bodde i samma hus som Adlerapoteket från 1781 till sin död 1789 där sedan hans änka bodde kvar ytterligare två år. Apoteket finns fortfarande (2013) kvar på samma plats som då, på Hainstrasse 9 i Leipzig, men sedan 1909 i en ny byggnad.       Se dokumenten här!
Tillbaka