Ellwemotorn i boken "En historia om Kraftmaskiner"

          Tvärsnitt genom en tvåtakts Ellwemotor med vevhuskompression. Bild ur boken.

År 2008 utgavs detta stora referensverk på Riksantikvarieämbetets förlag. Harry Leissner och Ellwemotorn finns omnämnd på några ställen i kapitlet om ”Förbränningsmotorer”.

Denna text och två motorritningar finns på sidorna 217-218:

”Även Sverige höll sig framme och 1917 fördes en förkammarliknande motor ut i marknaden som var konstruerad av ingenjör Harry Leissner (1882-1973). Motorn utfördes som en tvåtaktsmotor med vevhuskompression och tillverkades i Ljusne av Ljusne-Woxna AB. Efter företagets initialer fick den namnet Ellwe. Leissner antog att en förtändning skedde redan i förkammaren varför han kallade den för explosionskammare."

"Ljusne-Woxnas motortillverkning övertogs 1919 av AB Svenska Maskinverken i Södertälje som tillverkade Ellwemotorer till början av 1940-talet. Motorerna som var långsamgående utfördes mot slutet i storlekarna 10-360 hk. Svenska Maskinverken marknadsförde sedan mitten av 1930-talet även snabbgående (1000 varv/min) fyrtakts Ellwemotorer med 4, 6 eller 8 cylindrar och effekterna 100, 150 och 200 hk.”

Några rader på sid 219 inleder ett stycke om dieselmotorns utveckling:

”Grunderna för den direktinsprutade dieselmotorn hade börjat komma fram i slutet av 1910-talet efter insatser av bland andra Jonas Hesselman på AB Diesels Motorer, Harry Leissner på Ljusne-Woxna och Prosper L´Orange vid Benz & Cie .”

På sid 264 nämns att: "--- AB Diesels Motorer (var) landets första tillverkare av dieselmotorer. Produktionen inleddes redan 1900 --- Ljusne-Woxnas tillverkning av Ellwemotorer från 1917 gav företaget rangen av den andra svenska tillverkaren av dieselmotorer tätt följd 1918 av Nobel-Diesel samt varvsföretaget Götaverken."

En helsidesbild av en reklamaffisch för Ellwemotorn finns på sid 192 i boken.

Klicka på pilen eller se originalsidan på YouTube

Ellwe-motorn snurrar än

Konstruerad av Harry Leissner

Filmen visar en 35hk-motor. Det finns även större Ellwe-motorer med fler cylindrar.
En prototyp till Ellwe-motorn finns i Tekniska Museets samlingar i Stockholm.

I Tyskland finns motorn t.o.m. som modell. Se Motor-Manufaktur

Citat från ovan nämnda firma: "Die „Svenska Maskinverken“ in Södertälje ist der Hersteller der ELLWE 2FB. Der Schwedische Ingenieur Harry Ferdinand Leissner (*1882) ist außerhalb seines Geburtslandes wenig bekannt, dennoch leistete er große Dienste bei der Entwicklung der druckluftlosen Dieseleinspritzung und des Vorkammer-Diesels. Er wurde in Stockholm geboren und graduierte 1904 an der Königlichen Technischen Hochschule. Nach einer Werkstattausbildung in Deutschland und Schweden arbeitete er von 1908 bis 1911 bei „A.B. Diesels Motorer“. Danach ging er zu „Ljusne-Woxna A.B.“ in Ljusne und begann die Entwicklung der Vorkammer/Hochverdichteten Ellwe (für Ljusne-Woxna), die im Jahr 1916 in Produktion ging. 1919 ging Leissner, zusammen mit seinen Entwicklungen, zu „Svenska Maskinverken“. Leissner hielt 3 Patente in Deutschland, die sich zwar alle auf 2-Takt-Diesel bezogen, aber dennoch einen Einfluß auf die Vorkammer-4-Takt-Diesel hatten."


Axel Leissner berättar i sina minnen: "Pappa fick patent på en banbrytande ny motorkonstruktion - förkammarmotorn - som kan ses som ett mellanting mellan en förgasarmotor (bensindrift) och en dieselmotor (dieselolja eller fotogen). Patentet såldes till en finansiär vid namn Eckerman och en motorfabrik byggdes i Ljusne, Hälsingland. Företaget var Ljusne-Woxna AB, och motorn fick namnet Ellwe-motorn. Pappa blev chef för motorfabriken, familjen flyttade till Ljusne och bodde där 1913-1919. Det var spännande år för familjen. Motorpatentet var visserligen klart men mycket utvecklingsarbete återstod. I ett historiskt perspektiv kan man konstatera att den patenterade idén med förkammarmotorn var riktig, men det krävs ju mycket mer för att en idé ska få en stor ekonomisk framgång; utvecklingen i övrigt, produktion, marknadsföring och finansiella resurser. Ekonomiskt blev Ellwe-motorn en bra motor bland ett antal andra bra svenska dieselmotorer. Tillverkningen såldes 1919 till Svenska Maskinverken i Södertälje som med större ekonomiska resurser ville satsa på denna. Pappa flyttade med och ledde verksamheten i ekonomiska upp- och nedgångsperioder fram till början av 1940-talet. Efter en brand vid Maskinverken ansågs det inte lönsamt att på nytt satsa på motorn."

Länkar:   Tidningsnotiser     US Patent     Ljusne Industrihistoria     Ljusne-Woxna

Svenska Maskinverken     Teknisk Tidskrift 1931     Fler bilder här!