Tidningsnotiser om Harry Leissner och Ellwe-motorn.

 

  

 

 


 


 


 

 

 

 

 


 


 


 


 

Det finns mer om Ellwemotorn