Vid släktträffen 1982 fick vi gå in och titta i det gamla huset. Foto: Jacky Leissner.
Bild ur boken om Thorarps by av Lars Eric JonssonEn karta över Ekeberg när det var nybyggt 1807-1808