Elisabeth Tibelia

var gift med kyrkoherden i Edebo Per Hörner,
hennes förfäder var präster i flera generationer.

Elisabeth Tibelia, född 1678, död 1766-01-30.

*** Hennes far ***

Johannes Tibelius, född 1635-11-26 i Upl, död 1694-05-24
i Sigtuna. Präst i Sigtuna. Kyrkoherde.
Stud. 1650, Krigsprest 1664, Huspredikant hos RiksCansler Greve de
la Gardie. Kyrkoh. i Sigtuna 1674.
Gift med 559 Beata Hansdotter, född 16XX.

*** Hennes farfar ***

Petrus Skeptunensis, född 16XX, död 1686-07-13. Präst i Tibble.
Pvgd 1624. Kyrkoh. i Tibble 1656.
Barn: Johan; Petrus, komm. i Tibble; Eric, fogde på Ribbingebäck;
Christina, g.m. kyrkoh. E Styrelius i Säby (Link.st.); Elisabeth,
g.m. kyrkoh. Eric Westius i Tibble.

*** Hennes farfars far ***

Petrus Thomae Cassiopaeus, född 15XX, död 16XX. Präst i Skepptuna.
Kyrkoherde nr 8 i Skeptuna (Upsala stift) från c:a 1592.
"Förut Liturgien trogen ändrade han sitt tänkesätt vid Upsala möte
1593, skyllande på blinda ledare. Var ContractsProst 1625. Genom
sina 4 barn blev han stamfader för flera prästlängder inom stiftet
såsom Achraelius, Aurivillius, Krutenius, Sandler, Ehrenman,
Tibelius, Westius m.fl.
Barn: Petrus Skeptunensis, Kyrkoh. i Tibble och Åland.
Johan, Kyrkoh. i W Åker.
Barbara, g.m. Kyrkoh. i Gefle Mag. O. Aurivillius.
(Denne var, enligt Anrep-Svenska släktboken, "son till Christopher Olsson;
Fogde eller Befallningsman på Örby eller Örbyhus i Wendels socken och Upland,
då tillhörigt Kongl. Wasa-familjen." Aurevillius levde 1603-1668, Barbara dog 1679.)
Cecilia, g.m. Kyrkoh. i W. Åker Johan P. Medelpadus.
en dotter g.m. successor E. Thaddaeus." (U.st.herdaminne)

Enligt en källa var Cassiopæus gift med företrädarens dotter Cecilia Eriksdotter.
Företrädaren hette Ericus Mathiæ Hvijt och dennes far skall ha varit smed i Österbybruk.

Ericus Mathiæ Hvijt. Kyrkoh. här i 27 år.--- Synes hafva varit en af Liturgiens starkaste medhållare ---. Död 30 april 1591. (Upps.stifts herdam.)
Född i Film sn.(Uppl.) kh. i Skepptuna 1564. Finsk predikant i Niccolai förs. Sthlm. Nämnd i Sthlms stads tänkebok 9/5 1569 som "Finske Erik" husägare vid Slottsbacken. Hans far: Mathias Hvitt, smed i Österbybruk, Uppland. Mor: Kerstin? (Källa: Fredrik Nordling)