Svåger till Rudbeck och brylling gift med Linné-dotter

Om svågern Olof Rudbeck d.ä. finns ingen anledning att skriva något här. Han var Uppsalas och Sveriges mest kände professor före Linné och finns med i alla uppslagsverk på svenska språket. Han var alltså gift med Vendela Lohrman, en syster till en av Dorotheas förmödrar, och systrarnas mor betydde mycket för Rudbeck när han kom till Uppsala som ung fattig student. Hon hjälpte honom med boende och mat.

Olof Rudbeck d.y., som alltså var kusin till Dorotheas ana Magdalena Lundia, var en av Linnés gynnare och mentorer och en dotterson till honom kom senare att gifta sig med Linnés äldsta dotter Lisa Stina men då är vi på bryllingavstånd från Dorotheas anor och bryllingar brukar man ju inte känna till så mycket om. Dessutom var denne brylling ingen heder för släkten. Han var officer men ingen gentleman utan en buffel som slog fru och barn varför hon flyttade tillbaka till föräldrarna igen. Det var synd att hon inte tog en annan brylling istället. Daniel Solander var förälskad i henne men flyttade till London.

En annan brylling, överstelöjtnanten, riksdagsmannen och landshövdingen Thure Gustaf Rudbeck, byggde år 1760 Edsbergs slott vid Edsviken i Sollentuna som kom att bebos av rudbeckare i nästan 200 år.