Häradshövding Gustaf Edman

En av våra förfäder var häradshövding i Wista, Tveta och Mo härader från 1698 och några år framåt. Han hette Gustaf Edman och är begraven i Visingsö kyrka. Där är även hans far, Erik Edman, och mor begravna med gravsten och allt.

Fabrikör Ludwig Leissners hustru Dorothea var född Norling. Hennes farfars far Johan Larsson Norling var häradsskrivare i Vartofta härad och gift med Christina Edman, som var dotter till häradshövdingen. Johan Larsson Norling dog 1720 och begravdes i Habo kyrka.

Gustaf Edman var gift med en dotter till häradshövdingen i Visingsborg Tyres Gunnarsson Hadelin (1630-1687), vars gravsten finns inne i Velinga kyrka (en mil söder om Tidaholm).

De levde i en brytningstid nämligen Karl XI:s reduktion som drog in adelsgods till kronan, särskilt de som drottning Kristina frikostigt delat ut. I de här trakterna var det greve Per Brahe den yngre som dominerade; han ägde gods på båda sidor om södra Vättern samt på Visingsö. Hans grevskap kallades Visingsborg men han hade också många gods i Finland. Ruinerna av hans slott finns kvar, t.ex. Brahehus och Visingsborg. Även Västanå ägdes av Per Brahe d.y.

Grevskapet avvecklades strax efter Per Brahes död 1680 men Gustaf Edman började sin karriär i Per Brahes tjänst. Han var född 1647 och hans far Erik Edman var slottsfogde hos greven som hade inrättat en skola på Visingsö och i den började Gustaf 1654. År 1663 blev han student vid Åbo akademi, som hade grundats av Per Brahe när denne var generalguvernör i Finland, och när han kom hem blev han sekreterare och bibliotekarie hos greven.

Efter Per Brahes död och grevskapets avveckling blev Gustaf Edman först landssekreterare i Jönköpings län 1687 och slutligen häradshövding 1698. Han var även adjungerad ledamot i Göta hovrätt i Jönköping från 1708. Han dog 1714 på Dykärr i Habo.

Gustaf Edman ägde och bebodde minst två gårdar i Habo med omnejd som fortfarande finns kvar, dock med nya byggnader. Den ena hade tidvis varit frälsegård som återgick till kronan i samband med reduktionen och som Gustaf Edman fick eller fick köpa. Namnet Starbäck kan man se om man åker vägen längs Vättern från Bankeryd och norrut. Gustaf Edman bodde en kort tid på gården som sedan donerades till ogifta och fattiga kvinnor ibland hans efterkommande och släktingar. Hans dotter, Christina Edman gift Norling, bodde som änka på Nedre Starbäck Nolgården till sin död år 1755. Hon var Dorothea Norlings farfars mor. Därefter bodde ogifta dottern Helena Elisabet Norling på Starbäck. Hon finns med som fadder i kyrkboken då Dorotheas far, sedermera kyrkoherden Eric Samuel Norling, döptes i Edebo i Uppland 1760.

År 1693 och 1694 lyckades Gustaf Edman köpa hemmanet Dykärr som ligger mellan Habo och Gustav Adolfs kyrka och där bodde han till sin död år 1714. Om denna gård skriver Karl Ringqvist i sin bok "Habo en sockens historia": "Man kan mycket väl tänka sig att gårdsplanen vid Gustav Edmans ombyggnadsarbete i stort sett ordnades så som den nu är, sätesbyggnaden på samma plats som nu och de gamla poplarne planterade utmed vägen och har väl samtidigt det nu imponerande bokträdet blivit planterat."

Dorothea Leissner, född Norling var alltså barnbarns barnbarn till häradshövding Gustaf Edman. En annan ättling till Gustaf Edman, nämligen en hans sonson, blev adlad Edenhjelm och chef för Kongl. Elfsborgs regemente (med överstebostället Öresten vid Kinna). Dennes son, Gillis Edenhjelm, som alltså var syssling till Dorotheas far, blev chef för Göta artilleriregemente i Göteborg, dessförinnan krigsfånge hos fransmännen under Napoleonkrigen och krigshjälte med kronprins Carl Johan i Leipzig, slutligen kommendant och landhövding i Göteborg, men det är en helt annan historia.